Podařilo se zabezpečit větší podporu inovativním projektům

Svazu průmyslu se podařilo ve spolupráci s MPO, TA ČR, HK ČR a AMSP zabezpečit navýšení prostředků na podporu průmyslového výzkumu a vývoje o 2 mld. Kč ve 3. veřejné soutěži v podprogramu „Technologičtí lídři“ programu TREND. Firmy tak po měsících čekání konečně dostanou v následujících dnech rozhodnutí o poskytnutí podpory. Na konci minulého roku MPO a TA ČR daly slib, že do konce února se pokusí sehnat tyto dodatečné prostředky, aby bylo podpořeno celkově 163 projektů ve výši 3 mld. Kč, místo původně ohlášených 45 projektů. Nakonec Ministerstvo průmyslu a obchodu ze svých zdrojů zajistilo pro 1. rok řešení dodatečných 390 mil. Kč na financování Programu TREND a v rámci novely zákona o státním rozpočtu o tyto prostředky navýšilo rozpočtovou kapitolu TA ČR. Další prostředky na Program TREND plánuje Česká republika získat v rámci Národního plánu obnovy z evropského finančního nástroje RRF pro obnovu a zvýšení odolnosti evropské ekonomiky.

„Jsme rádi, že se MPO a TA ČR podařilo nakonec vše dojednat a najít prostředky, ač celkově pro aplikovaný průmyslový výzkum je jich nedostatek. Víme, že zajištění prostředků nebylo snadné a hrozilo, že mnoho připravených kvalitních projektů by bylo zmařeno. Svaz proto několik měsíců doslova každodenně bojoval na mnoha úrovních a žádal vládu a MPO, aby našly dodatečné rezervy a podpořily tak růst konkurenceschopnosti ČR,“ uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

Projekty reagují jak na současnou pandemickou situaci, tak se zaměřují na digitalizaci a robotizaci firem, oblast pokročilých materiálů, technologií a mnoha dalších oblastí s výstupy jako prototyp, poloprovoz atd.

„V současné době, kdy firmy vynakládají nezbytné úsilí a prostředky na opatření proti Covid-19, je třeba je podpořit také v jejich rozvoji, aby si udržely svou konkurenceschopnost a zachovaly místa pro vysoce kvalifikované zaměstnance,“ dodává Bohuslav Čížek.

Více na webu TA ČR a MPO.

kategorie Z hospodářské politiky