Poděkování všem zaměstnancům státní správy a samosprávy

 
Vážená odborářko, vážený odboráři,
vážená kolegyně, vážený kolego,
 
nacházíme se ve velmi složité době, kterou nikdo z nás neočekával a kterou nikdo z nás nechtěl. Ve sdělovacích prostředcích o koronavirové pandemii slyšíme 24 hodin denně, ale o tom, jaké důsledky to má i na zaměstnance státu a samosprávy prakticky neslyšíme vůbec.
Je tedy nutné především zdůraznit, že bez zaměstnanců státu či samosprávy, tedy úředníků, by veškerá opatření na zmírnění dopadů koronavirové situace pro firmy, podnikatele, OSVČ či samotné zaměstnance nebyla možná realizovat. Na to se bohužel v informacích médií, ale i politiky zapomnělo.
 
Vláda svým usnesením č. 217 ze dne 15. března 2020, o přijetí krizového opatření, s účinností od 16. března od 00:00, uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. A usnesením č. 399 ze dne 9. dubna 2020 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů vzala na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, a to do dne 19. dubna 2020.
 
Na tato usnesení pro státní službu také navazovala dvě sdělení náměstka ministra vnitra pro státní službu, která konkretizovala opatření vyplývající z nouzového stavu na organizaci státní služby ve služebních úřadech.
Po počátečních problémech s distribucí hygienických prostředků a ochranných pomůcek, s postupnou změnou organizace práce včetně převedení zaměstnanců do režimu home office (místo počátečního nucení si vybírat dovolené na některých pracovištích) se jak v úřadech státní správy, tak i v úřadech samosprávy situace uklidnila a do konce platnosti opatření úřady již fungovaly bez větších problémů v omezeném režimu. Od 20. 4. 2020 se postupně úřady vrátily či vrací k normálnímu standardnímu fungování, ale za přísnějších hygienických podmínek.
 
Tak, jako pro nás všechny občany, tak i pro vládu ČR a úřady státní správy a samosprávy koronavirová pandemie byla a je něčím, s čím nikdo nepočítal, stát na tuto situaci nebyl připraven, nebyl zpracován krizový plán, a vláda ČR „vařila z vody“. Bohužel se při realizaci všech postupných opatření projevilo zejména u vedoucích pracovníků a představených na jednotlivých stupních řízení, kdo má nebo nemá lidský přístup při zavádění nových prvků organizace práce na úřadech, kdo je nebo není v tomto směru pružnější a kdo má nebo nemá sociální cítění. Možná, že pro některé občany to bude znít troufale, ale myslím si, že by zaměstnanci státu i samosprávy v první linii, tedy na územních pracovištích či městských a obecních úřadech měli být finančně oceněni za práci, kterou v těch složitých dnech museli vykonávat ku prospěchu občanů, podnikatelů, firem, ale i státu.

Na druhou stranu se jasně ukázalo, že změny v organizaci některých úřadů jsou možné a že by nemusely být realizovány pouze v dobách krizových. Z toho by se měli všichni kompetentní činitelé od vlády až po toho posledního vedoucího pracovníka poučit. A hlavně moc jim danou státem a samosprávou by neměli zneužívat ke svému prospěch či zvýšení si svého ega, ale s cílem vytvoření pružnějšího úřadu.
Dovolte mi, abych jménem vedení OSSOO poděkoval všem zaměstnancům státu a samosprávy za Vaši práci v tomto složitém období. Toto poděkování patří všem, nejenom úředníkům, policistům, strážníkům, ale patří všem zaměstnancům, kteří se podílejí na chodu jednotlivých úřadů či služeben. Měli bychom si všichni vážit Vaší práce, o které se nechce bohužel veřejně mluvit. A měli by si jí vážit také politici včetně pana prezidenta. Bez Vás, zaměstnanců státní správy i samosprávy, by se nedalo realizovat vše, co politici rozhodnou, ať jsou to opatření omezující nebo opatření, co zmírní dopady těchto omezení na naše občany, zaměstnance, OSVČ, podnikatele či firmy v souvislosti s pandemií koronaviru a pomůže státu realizovat vyhlášená opatření.

 
DĚKUJEME!
 
za vedení OSSOO
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda odborového svazu
 
 
  • Zdroj: OS státních orgánů a organizací