Podnikatelská mise do Alžírska s ministrem průmyslu a obchodu

Pojeďte s námi na podnikatelskou misi. Registrujte se do pátku 4. listopadu.

Svaz průmyslu a dopravy byl pověřen Ministerstvem průmyslu a obchodu zorganizovat podnikatelskou misi, která bude doprovázet ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu při jeho návštěvě Alžírska ve dnech 21. a 22. listopadu 2022.

Podnikatelská mise bude oborově zaměřena na energetiku, ICT a návazné technologie a služby.

Registrace účastníků probíhá do pátku 4. listopadu. Omlouváme se Vám za případné komplikace plynoucí z krátké lhůty pro registraci na podnikatelskou misi.

Nástin programu, více informací a bližší instrukce k registraci získáte v pozvánce.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Šeráková, Sekce mezinárodních vztahů, pserakova@spcr.cz, tel.: 731 411 179

Ke stažení:
formulář Závazné přihlášky
snímek prezentace

Šeráková Petra