Podnikatelská mise do Jordánska a Saúdské Arábie

Podnikatelská mise s ministrem zahraničí T. Petříčkem proběhne ve dnech 24. až 27. 3. 2020.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Vás z pověření Ministerstva zahraničních věcí České republiky zve k účasti v podnikatelské misi do Království Saúdské Arábie a do Jordánského hášimovského království. Podnikatelská delegace bude doprovázet ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka při jeho návštěvě obou zemí, která se uskuteční v termínu 24. až 27. března 2020.
 
Hlavními body programu pro podnikatele budou podnikatelská fóra a B2B jednání v Rijádu a Ammánu, na které budou  partnerskými organizacemi Svazu průmyslu pozváni partneři dle Vašich požadavků. Delegace bude sestavena nejen z představitelů firem, které již mají v daném regionu rozpracovány projekty, a které by tato významná návštěva mohla podpořit, ale i z firem, které chtějí navázat nové obchodní kontakty.
 
Účast v podnikatelské misi je vhodná zejména pro firmy aktivní v oblastech:

  • energetika
  • obranný průmysl
  • strojírenství
  • vodohospodářství a ochrana životního prostředí
  • výstavba infrastruktury
  • zdravotnický a farmaceutický průmysl 

Partnerské obchodní komory jsou nicméně připraveny najít relevantní partnery i pro české firmy podnikající v jiných oborech. Kompletní přehled perspektivních oblastí pro export včetně aktuálních příležitostí najdete v Mapě oborových příležitostí:  Jordánsko a Saúdská Arábie.

Rámcový program mise se stále připravuje, ale zahrne podnikatelská fóra a návazné B2B jednání v obou destinacích, které zahájí ministr zahraničních věcí spolu se svým místním partnerem. Program podnikatelské mise intenzivně připravujeme a co nejdříve jej zveřejníme.

Uzávěrka závazných přihlášek je ve čtvrtek 5. března 2020.
 
Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 33.500,- Kč (členské firmy SP ČR mají 5% slevu, tj. 31.800Kč) a zahrnuje:
Vízové poplatky (Jordánsko), kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, účast na podnikatelském fóru a B2B jednání, případné tlumočení, zápis v prezentačním katalogu účastníků v angličtině, účast na společných akcích, občerstvení, náklady související s dobrovolným programem, náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Před cestou obdržíte zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Vyúčtování bude provedeno po návratu daňovým dokladem po závěrečné kalkulaci všech nákladů spojených s cestou. Let vládním speciálem účastníci nehradí.

ŘÁDNÁ REGISTRACE NA MISI ZAHRNUJE:

  1. Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu stancevova@spcr.cz
  2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář v odkaze zde.
  3. Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci delegace na podnikatelských fórech.
  4. Zaslání kopie údajové stránky pasu účastníka

Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě. Prosíme proto o konkrétní upřesnění Vašich zájmů a případně i rozjednaných projektů v příslušných kolonkách v elektronickém formuláři. Tyto informace slouží také jako podklad pro doprovázeného představitele státu.  
 
Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že údaje budou použity pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem.
 
Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Sabina Tančevová (stancevova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 402.

Sabina Tančevová
kategorie Podnikatelské mise a semináře