Podnikatelská mise do Jordánska

Dovolujeme si Vás z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pozvat k účasti na podnikatelské misi do Jordánska, která se uskuteční v termínu 24. – 26. dubna 2018 a bude doprovázet ministra průmyslu a obchodu pana Tomáše Hünera při jeho návštěvě Jordánska.

Podnikatelskou delegaci povede prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pan Jaroslav Hanák. Delegace bude sestavena nejen z představitelů firem, které již mají v daném regionu rozpracovány projekty, a které by tato významná návštěva mohla podpořit, ale i firem, které chtějí navázat nové obchodní kontakty.

Hlavním bodem našeho programu bude Česko-jordánské podnikatelské fórum a B2B jednání v Ammánu, na které budou jordánskými partnerskými organizacemi pozváni partneři dle Vašich požadavků. Přizváni mohou být i Vaši stávající obchodní partneři a Vámi předvybrané jordánské firmy (v přílohách níže naleznete i seznam jordánských firem, které projevily zájem o spolupráci s českými partnery). Během návštěvy se uskuteční i 1. zasedání Společné komise pro hospodářskou spolupráci. Program v současné době intenzivně připravujeme.

Účast v podnikatelské misi je vhodná zejména pro firmy aktivní v oblastech:
energetiky, strojírenství, vodohospodářství a infrastruktury pro uprchlické tábory

Partnerská Ammánská obchodní komora je nicméně připravena najít relevantní partnery i pro české firmy podnikající v jiných oborech. Kompletní přehled perspektivních oblastí pro export včetně aktuálních příležitosí najdete v mapě oborových příležitostí.

Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 33 750,- Kč.

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi Vás žádáme o vyplnění přihlášky, elektronického registračního formuláře a PPT slidu:

1. Podepsanou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu pserakova@spcr.cz nejpozději do 23. 3. 2018.

2. Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete zde: http://registrace.spcr.cz/en/?eventId=566&controller=event&task=individualRegister nejpozději do 23. 3. 2018.

Výběr místních firem bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o vaší firmě. Prosíme proto o co nejlepší upřesnění vašich zájmů. Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že slouží jako podklad pro výrobu prezentačního tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe jordánskou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem.

Výrobu katalogu zajišťuje externí dodavatel COPY GENERAL – během přípravy Vás bude kontaktovat s prosbou o dodání loga Vaší společnosti v tiskové kvalitě (300DPI nebo vektorový formát), a rovněž o dodání fotografie účastníka mise o velikosti 32x35mm – Š min. 380 px a V min. 430 px (slouží jako podklad do katalogu podnikatelské mise) a s návrhem stránky k autorizaci. Snahou je vytvořit velmi profesionální a přehledný tištěný materiál s informacemi o všech účastnících.

Veškeré potřebné informace se vyplňují do elektronické registrace. Bez vyplnění elektronického formuláře není možné Vaši přihlášku akceptovat.

3. Dále Vás žádáme o vyplnění vzorového snímku ve formátu PowerPoint (slouží pro představení delegace na podnikatelském fóru a tato informace bude využita k podpoření prezentace naší mise, prosíme tady o vyplnění vzoru dle požadavků) a jeho zaslání na pserakova@spcr.cz.

Po obdržení a akceptaci Vaší PŘIHLÁŠKY Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Za SP ČR misi organizačně zajišťuje Ing. Petra Šeráková, manažerka sekce mezinárodních vztahů, tel. 225 279 404, 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz.

Vzhledem k omezené kapacitě míst ve vládním speciálu doporučujeme zaslat přihlášku a vyplnit registrační formulář co nejdříve.

Věříme, že pro vás bude tato podnikatelská mise užitečná a budeme se těšit na setkání a spolupráci s Vámi.

Pozvanka_Jordansko_MPO_2018.pdf
Seznam_JO_firem.docx

 
Šeráková Petra
kategorie Podnikatelské mise a semináře