Podnikatelská mise do Portugalska – online i prezenčně

Zveme Vás na „hybridní“ podnikatelskou misi do Portugalska s ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem, která se uskuteční 13. listopadu 2020.

Hybridní podoba podnikatelské mise byla zvolena s ohledem na současná epidemiologická omezení v Portugalsku a znamená, že podnikatelské fórum v Lisabonu zahájené ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem a jeho portugalským protějškem za osobní účasti prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka a jeho portugalského protějšku bude živě streamováno přihlášeným účastníkům jak na české, tak na portugalské straně. Návazně se budou konat B2B jednání mezi českými a portugalskými subjekty v online místnostech.

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravuje tuto netradiční verzi podnikatelské mise, která má alespoň z části nahradit v tuto chvíli bohužel nerealizovatelnou osobní návštěvu Portugalska, ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Lisabonu a portugalskými partnery.

Možnosti účasti:

  1. Virtuální účast – poplatek za účast ve výši 1490,- Kč + DPH bude sloužit k pokrytí technicko-logistických nákladů na přípravu akce v Portugalsku. V případě zájmu o účast prosím o vyplnění Závazné přihlášky a Registračního formuláře, ve kterém uvedete podklady pro vyhledání partnerů pro online jednání s portugalskými subjekty. Termín registrace do 23.10.2020.
  2. K dispozici je omezený počet míst pro prezenční účast na podnikatelské misi pro 2 – 3 zástupce firem, které mají v Portugalsku rozjednány konkrétní projekty či účasti v tendrech, které by jejich osobní účast podpořila. Pokud je to případ Vaší společnosti, prosím pošlete důkladné zdůvodnění, proč by Váš zástupce měl být v Portugalsku osobně přítomen, do 24.10. na e-mailovou adresu pserakova@spcr.cz. Na jeho základě budou ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Lisabonu vybráni účastníci s projekty v nejpokročilejším stadiu rozpracovanosti. Program pro ně bude organizován individuálně Velvyslanectvím v Lisabonu/SP ČR za jejich aktivní spoluúčasti. Cena za účast bude rovněž stanovena individuálně. 

perspektivním oborům spolupráce pro české firmy patří zejména civilní letecký a kosmický průmysl, energetika, nábytkářský průmysl, obranný průmysl, chemický průmysl, stavebnictví, strojírenství, textilní a obuvní průmysl, vodohospodářství a odpadové hospodářství, zemědělství a potravinářství, zpracovatelský průmysl, železniční a kolejová doprava, a v této době pandemie COVID-19 nabývá na významu i spolupráce ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Ing. Petra Šeráková
Sekce mezinárodních vztahů
Tel.: 731 411 179
E-mail: pserakova@spcr.cz

Těšíme se na Vás.