Podnikatelská mise do Vietnamu

Zveme Vás k účasti v podnikatelské delegaci, kterou povede prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a která bude doprovázet náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky Vladimíra Bärtla při návštěvě Vietnamské socialistické republiky a jeho účasti na zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci.

Mise proběhne ve dnech 9. až 14. dubna 2018.

Podle předběžného rámcového programu navštíví delegace Hanoj, Danang a Ho Či Minovo město. Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Hanoji a s partnerskou Vietnamskou obchodní a průmyslovou komorou podnikatelská fóra a B2B jednání, kde budou mít české firmy příležitost prezentovat své výrobky a technologie zainteresovaným vietnamským partnerům a další program.

Rámcový program: 
9.4       pondělí – 09:10 odlet z Prahy přes Hamad (linkou Qatar Airways QR290)
10.4.    úterý – 07:25 přílet do Hanoje, odjezd do hotelu, odpoledne podnikatelské fórum a B2B jednání, 
            večeře společně s delegací MPO
11.4.   středa – dopoledne účast na zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci
            20:50 přelet do Danangu
12.4.    čtvrtek – dopoledne podnikatelský seminář a B2B jednání, 16:45 přelet do Ho Čiminova města
13.4.    pátek – podnikatelské fórum a B2B jednání, 19:15 odlet zpět do ČR
14.4.    sobota – 07:40 přílet do Prahy

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 19. února 2018.

Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu stancevova@spcr.cz.Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který
naleznete na této adrese: https://registrace.spcr.cz/?eventId=561&controller=event&task=individualRegister 

Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci delegace na podnikatelských fórech. 

Účast v delegaci doporučujeme zejména firmám ze sektoru energetiky, dopravy, dále strojírenským firmám, firmám z důlního, těžebního, ropného a chemického průmyslu a z dalších sektorů. Rovněž doporučujeme účast firmám, které mají v zemi rozpracované projekty. 

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 52.500,- Kč. Cena zahrnuje zpáteční letenku a přelety komerčními linkami, ubytování v hotelích, vízový poplatek a zápis do oficiálního katalogu mise a jeho výrobu a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka SP ČR během cesty. Pronájmy prostor pro podnikatelská fóra a s tím spojené náklady a místní transfery budou hrazeny z programu Ministerstva zahraničních věcí PROPED.
Další informace v pozvánce zde. 

Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Mgr. Sabina Tančevová. Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 402.

Sabina Tančevová
kategorie Podnikatelské mise a semináře