Podnikatelská mise s ministrem zahraničních věcí do Bulharska

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet ministra zahraničních věcí T. Petříčka do Bulharska. Mise bude mít formát jednodenní cesty a uskuteční se 5. listopadu 2019. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy viceprezident František Chaloupecký.

Hlavním bodem cesty bude podnikatelské fórum v Sofii, na které budou přizvány firmy oslovené místní partnerskou komorou. Fórum zahájí ministr T. Petříček za účasti svého protějšku.

Rámcový program:
5. listopadu:
ráno – odlet z Prahy do Sofie; dopoledne – podnikatelské fórum a B2B jednání;
odpoledne – další odborný program, recepce v prostorách ZÚ v Sofii, následně odlet zpět do Prahy

Účast v delegaci doporučujeme firmám působících zejména v těchto oblastech:

  • automobilový průmysl, ICT, zdravotnictví, vodohospodářství, energetika, chemický průmysl ad.

Uzávěrka závazných přihlášek je 10. října 2019. Vzhledem k tomu, že v podnikatelské delegaci je omezený počet míst, prosíme o zaslání přihlášky co nejdříve.

Zálohová cena za účast v podnikatelské misi je 16 200,- Kč. Pro členské firmy SPČR platí zvýhodněná cena 15 400,- Kč. Poplatek zahrnuje účast na podnikatelském fóru, místní přepravu autobusem, občerstvení, účast na společenské akci, zápis společnosti v oficiálním katalogu mise a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků SP ČR během cesty. Přepravu vládním speciálem účastníci neplatí.

Postup přihlašování:
  1. Podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu thodac@spcr.cz.
  2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který naleznete na adrese:  https://registrace.spcr.cz/mise?eventId=757&controller=event&task=individualRegister
  3. Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci delegace na podnikatelském fóru.

Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě. Prosíme proto o konkrétní upřesnění Vašich zájmů a případně i rozjednaných projektů v příslušných kolonkách elektronického formuláře. Tyto informace slouží také jako podklad pro doprovázeného představitele státu.  

Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že údaje budou použity pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem.

Po uzávěrce přihlášek Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažer Sekce mezinárodních vztahů SP ČR Tomáš Hodač (thodac@spcr.cz, tel: 225 279 406).

Přílohy:

Vzorový snímek

Tomáš Hodač
kategorie Podnikatelské mise a semináře