Podpora OS KOVO zaměstnancům ARRIVA Morava

Odborový svaz KOVO zcela podporuje rozhodnutí svých odborářských kolegů ze společnosti ARRIVA Morava a. s. vyhlásit s platností od 18. 12. 2020 stávkovou pohotovost. Tento krok, kterým se odborové organizace působící u přepravce ARRIVA Morava brání proti prodlužování pracovní doby a snižování mezd, je více než oprávněný.
 
OS KOVO považuje za nepřípustné, aby se zaměstnanci takto klíčového segmentu stali oběťmi jednostranných manažerských rozhodnutí. Další stupňování tlaku na zvýšení rozsahu týdenní pracovní doby a snížení mezd zaměstnanců odporuje nejen jejich zájmům, ale i zájmům veřejným. Ohrožuje totiž bezpečnost všech, kteří jsou na dopravní infrastruktuře závislí a využívají služeb dopravce.
 
Oborový svaz KOVO stojí na straně odborových organizací působících v ARRIVA Morava a. s. a všech zaměstnanců, kteří se rozhodnou využít zákonných možností k obhajobě svých oprávněných zájmů.
 
Jaroslav Souček,
předseda Odborového svazu KOVO
20. 1. 2021
 
  • Zdroj: OS KOVO