Podporujeme nový komplexní pozměňovací návrh ke kurzarbeit

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Hospodářskou komorou ČR, Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů vyjadřují plnou podporu novému komplexnímu pozměňovacímu návrh PN 8091 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění právní úprava tzv. kurzarbeitu.

Pozměňovací návrh byl předmětem široké expertní diskuze mezi všemi klíčovými subjekty. A to jak zástupci resortů MPSV a MF, tak i sociálních a hospodářských partnerů, zástupci koaličních poslanců a dalších akademických expertů.

Pouze tento pozměňovací návrh může dlouhodobě přispět právě v dobách krize, aby si naše ekonomika udržela vysoce kvalifikované zaměstnance, konkurenceschopnost a především klíčová pracovní místa.

Před 76. schůzí výboru pro sociální politiku PSP ČR apelují všechny zmíněné organizace společným dopisem na poslance, aby podpořili tento komplexní pozměňovací návrh. Celé znění dopisu čtěte zde.

kategorie Právní infoservis