Pohledy: Český zaměstnanec v době pokoronavirové

První číslo odborné revue POHLEDY v tomto roce se soustřeďuje na dobu, která nyní nastává po koronavirové pandemii s těžkým dopadem na české hospodářství a zaměstnance i jejich rodiny. Stát přijímá soubory opatření jak postupně zdevastovanou ekonomiku obnovit a udržet zaměstnanost. Odbory bedlivě sledují, aby čeští zaměstnanci a jejich rodiny z této nouzové situace nevyšli jako poražení, aby oni nebyli opět těmi daňovými soumary, kteří vše zaplatí.
 
Málokdo si uvědomuje, že daně z příjmů zaměstnanců, jejich spotřeby a pojistného tvoří dvě třetiny příjmů veřejných rozpočtů. Proto je třeba s určitou pokorou vnímat, že peníze, které se nyní doslova pumpují do ekonomiky, jsou zejména peníze lidí práce.
 
Všechny odborné statě spojuje společná pointa – k masivním nástrojům na podporu podnikatelů je nutné hledat i adekvátní nástroje podpory českých zaměstnanců, jejich rodin a jejich kupní síly.
 
Přílohy: