Pokles HDP je nejhorší ve službách. Ekonomiku drží nad vodou export, tvrdí ekonomka Eva Zamrazilová

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová byla hostem vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu, kde hovořila na téma, jak dlouho bude Česká republika splácet dluh způsobený koronavirem, dále zda nás čekají vyšší daně a zda dojde na osekávání veřejných výdajů.

Ekonomka Eva Zamrazilová v úvodu svého rozhovoru pro Radiožurnál k otázcde, že celoroční pokles hrubého domácího produktu je po zpřesnění dat 5,6 procenta, a kde je tato situace nejhorší, uvedla, že nejhorší situace je ve službách. Protože z pohledu výdajů se propadla domácí spotřeba a investice, a jediné, co drželo ekonomiku nad vodou byl export. Ten v posledním čtvrtletí spolu s průmyslem dokonce vzrostl. Služby s výjimkou těch, které platí stát, jsou, podle ekonomky, obětí koronavirové krize.

Na další otázku, jak vidí možnost uzavření průmyslové výroby, odpověděla, že by byla mnohem raději, kdyby se tato situace dala zvládnout tak, jak je naplánovaná. Tedy kombinací testování a očkování. Sice si nemyslí, že v podnicích a závodech budou zaměstnanci v dohledné době naočkováni, ale tím, že bude naočkovaná starší populace, by se mohla zlepšit epidemická situace. Faktem je, že pokud by se na delší dobu vypnul průmysl, tak se mohou zpřetrhat dlouhodobě funkční subdodavatelsko-odběratelské řetězce. Česká republika ale není v situaci, kdyby si to mohla dovolit.

V další části svého rozhovoru přešla k tématu dluhové brzdy a ostrého a brzkého nárazu do ní, jak nedávno před tím Národní rozpočtová rada varovala. Eva Zamrazilová upřesnila, že zákon o rozpočtové odpovědnosti měl v sobě dva parametry – jednoprocentní strukturální deficit a dluhovou brzdu ve výši 55 procent hrubého domácího produktu. V momentě, kdy by byla tato brzda prolomena, má dojít k tvrdé fiskální restrikci.

Zároveň dodala, že letos česká ekonomika začínala 30,2 procentech výše veřejného zadlužení a ke konci roku by mělo zadlužení stoupnout na asi 30,6 procenta. Národní rozpočtová rada v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že veškeré peníze, které plynuly z toho, že ekonomika rostla rychleji než svým průměrným tempem, vláda okamžitě rozpustila do sociálních opatření a mandatorních výdajů.

Načež, podle ekonomky, nastala situace, že nyní, kdy je ekonomika těžce pod svým průměrem, nejsou peníze a deficity jsou obrovské. Podle ní byly veřejné finance relativně zdravé, ale jen na první pohled. Když se ekonomika propadne, tak ani v tom průměrně dobrém roce si Česká republika, se současným ekonomickým výkonem, nevydělá na úroveň zdravotnictví, školství a sociálních jistot, na kterou jsou naši občané zvyklí.

  • Zdroj: Český rozhlas