Policy Brief VÚBP – Covid-19, nemoc z povolání

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát je to podcast Covid-19, nemoc z povolání.

Nemocí z povolání rozumíme nemoc, která vzniká nepříznivým působením škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Onemocnění covid-19 se již na seznam nemocí z povolání dostalo. Účastníci podcastu odpovídali na několik otázek, které se dotýkaly právě této problematiky. Cílem bylo představit veřejnosti blíže podmínky, za kterých se toto onemocnění stane nemocí z povolání, a také v této souvislosti informovat o datech shromážděných v České republice od počátku pandemie.

 
Přílohy:
  • Zdroj: VÚBP, BOZPinfo