Policy Brief VÚBP – Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát jde o Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik.

Výzkumný úkol byl zaměřen na podporu specifické skupiny provozovatelů, kteří nakládají s výbušninami, municí, střelivem a pyrotechnickými výrobky s ohledem na skutečnost, že výroba a skladování výbušnin patří mezi vysoce riziková průmyslová odvětví.

Výstupy výzkumného úkolu jsou metodické, podpůrné a vzdělávací materiály, které mohou přispět k zajištění vyšší bezpečnosti při nakládání s výbušnými látkami, tedy v oblasti, kde přetrvává výskyt závažných i smrtelných úrazů. Jde o dva metodické materiály pro podporu zpracování bezpečnostních dokumentů podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií. Jsou určeny pro výkon státní správy, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám v oblasti prevence závažných havárií i dalším zájemcům o tuto oblast.

Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.