Policy Brief VÚBP – Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát jde o Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů.
 
Výzkumný úkol byl zaměřen na podporu specifické skupiny provozovatelů, kteří nakládají s výbušninami, municí, střelivem a pyrotechnickými výrobky s ohledem na skutečnost, že výroba a skladování výbušnin patří mezi vysoce riziková průmyslová odvětví.

Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů zpracovávaných podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií pro provozovatele v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků a ostatní výstupy připravené v rámci stejného projektu jsou užitečnými pomůckami pro tvorbu bezpečnostních dokumentů podle zákona o prevenci závažných havárií. Zároveň mohou posloužit jako podpora posuzovací a rozhodovací činnosti týkající se návrhů těchto dokumentů.

Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.