Policy Brief VÚBP – Vývoj webové aplikace práce cizinců v České republice

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Vývoj webové aplikace práce cizinců v České republice.
 
Cizinci ze třetích zemí pracující v České republice se velice často stávají obětí vykořisťování ze strany nelegálních pracovních agentur a zprostředkovatelů. Nemají dostatek informací o podmínkách legálního vstupu na území ČR a vykonávají práci za nevyhovujících pracovních a mzdových podmínek. Není jim zajištěna v dostatečné míře BOZP, stávají se obětí vážných i smrtelných pracovních úrazů.
 
 
 
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.