Politici, firmy i experti debatovali o budoucnosti datové ekonomiky

Brusel, 21. září 2022 – Svaz průmyslu a dopravy ČR propojil politiky, představitele firem a přední odborníky v diskusi o budoucnosti datové ekonomiky. Panelová debata “Future of the Data Economy” se koná dnes v Bruselu, pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Političtí činitelé z různých institucí aktuálně hledají shodu na návrhu Nařízení Evropské komise o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Data Act) a tento panel představuje příležitost prozkoumat datovou ekonomiku důkladněji a zamyslet se nad výzvami i příležitostmi v této oblasti. Řešit se budou otázky jako regulace dat v EU, mezinárodní datové toky nebo spolupráce v rámci transatlantické Radě pro obchod a technologie.

Viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková přiblížila důvody k uspořádání této události: „Tato panelová diskuse představuje vhodně načasovanou a cennou příležitost, kde mohou aktéři z různých oblastí sdílet představy a názory o některých zásadních aspektech datové ekonomiky v době, kdy se pod českým předsednictvím v Radě EU posouváme v práci na návrhu nařízení Data Act. Dlouhodobě hájíme pozici, že sdílení dat se musí v EU řídit především principy dobrovolnosti a motivování firem ke sdílení jejich dat, a to s jasně určenými parametry. Současně je nezbytné vyhnout se neopodstatněné lokalizaci dat a přílišné byrokracii. Musíme usilovat o vytvoření základy pro novou podobu evropské ekonomiky budoucnosti, která bude konkurenceschopná a odolná.“

Úvodní slovo jménem Vlády České republiky pronese Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci. Ve svém projevu zdůraznil: „Data jsou nepostradatelná pro jakékoliv podnikání i pro vládní struktury. Abychom mohli využít jejich značného ekonomického potenciálu, musíme překonat překážky při jejich sdílení, jako jsou například nekompatibilní formáty. Rovněž musíme vyřešit otázky práv a vlastnictví, soukromí a důvěry. Zásadní také je, abychom naše trhy neuzavírali partnerům ze třetích zemí, s nimiž můžeme navazovat oboustranně přínosné vztahy. Protože považuji datovou ekonomiku za nezbytný prvek budoucí prosperity, určili jsme ji za jednu z našich priorit v rámci českého předsednictví a budeme usilovat o maximální pokrok ohledně nařízení Data Act.“

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace, připomněl: „Big data nám pomohou posílit inovace v evropské ekonomice. Těší mě, že si EU uvědomuje potenciál, který velká data nabízejí. Dokladem toho jsou nejen nejrůznější iniciativy, které aktuálně navrhuje Evropská komise ve spojitosti s datovou ekonomikou, ale také zájem a aktivity řady stakeholderů v této oblasti.“

Akce Budoucnost datové ekonomiky se účastní například:

  • Siada El Ramly, generální ředitelka DOT Europe
  • Yann Padova, generální tajemník CNIL (francouzské Agentury pro ochranu dat)
  • Szymon Lewandowski, legal and policy officer pro oblast datové politiky a inovací, DG CNECT (Generální ředitelství EK pro komunikační sítě, obsah a technologie)
  • Christian Walther Øyrabø, CEO Ooono

Panelová diskuse byla uspořádána pod záštitou Úřadu vlády České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu, koná se v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu.

kategorie Aktuálně