Pomozte identifikovat překážky pro podnikatele na vnitřním trhu EU

Zapojte se do anonymního dotazníkového šetření Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem dotazníkového šetření je identifikovat konkrétní překážky a bariéry, se kterými se čeští podnikatelé nejvíce setkávají při poskytování přeshraničních služeb, výrobě a distribuci zboží na vnitřním trhu EU a v zemích EHP.

ON-LINE dotazník vyplňte prosím zde.

Výsledky dotazníkového šetření budou zpracovány v plně anonymizované podobě a poslouží jako podklady při snaze o odstraňování stávajících překážek a zlepšování fungování vnitřního trhu EU jak na národní, tak i na unijní úrovni. Získaná data budou využita pro prosazování priorit ČR v rámci politiky vnitřního trhu EU s cílem zasadit se o co nejoptimálnější podnikatelské prostředí pro české podnikatele, kteří působí na vnitřním trhu EU.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci.

Eliška Ďomin
kategorie EU infoservis