Poprvé jednala Rada vlády pro zdravotní rizika, hlavním úkolem je další vylepšování Chytré karantény

Ve Strakově akademii poprvé jednala Rada vlády pro zdravotní rizika, 28. července 2020.
Ve Strakově akademii poprvé jednala Rada vlády pro zdravotní rizika, 28. července 2020.
Ve Strakově akademii se v úterý 28. července 2020 sešla k ustavujícímu jednání Rada vlády pro zdravotní rizika. Zároveň poprvé zasedl i Integrovaný centrální řídicí tým, který je výkonným operačním orgánem Rady a převzal na starost projekt Chytré karantény, spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi či řízení systému odběru a zpracování vzorků.

Členové Rady se na prvním společném jednání zabývali především aktuální situací s výskytem epidemie nemoci covid-19. Probírali také nejbližší nezbytné kroky v boji s epidemií koronaviru, například zvýšení aktuální kapacity testovacích míst či připravovaný semafor pro Českou republiku. Důležitým tématem bylo i další vylepšování projektu Chytré karantény.

„Jsou tam ještě jisté věci, které je třeba ještě dopracovat, aby celý ten proces od indikace pacienta přes odebrání vzorků po testování až po sdělení výsledků a pak samozřejmě epidemiologické šetření v rámci krajských hygienických stanic a trasování kontaktů fungovalo co možná nejrychleji, co možná bez jakýchkoliv blokací a překážek,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Rada vlády pro zdravotní rizika byla ustavena rozhodnutím vlády v pondělí 27. července. Předsedou Rady je předseda vlády, místopředsedy ministr zdravotnictví, ministr vnitra a složení doplňují ministr obrany, vládní zmocněnci pro digitalizaci Vladimír Dzurilla a pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, předseda Asociace krajů Jiří Běhounek a zástupce zdravotních pojišťoven David Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

„Tato Rada vlády by skutečně měla sloužit jako vrcholný orgán, který bude řešit klíčové koncepční, systémové otázky spojené se zdravotními riziky, samozřejmě v tuto chvíli primárně spojené s covidem-19 a systémem Chytré karantény a celé organizace, která je s tím spojena,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Integrovaný centrální řídicí tým vede hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová a jeho členy jsou zástupci dotčených rezortů, Armády ČR a další experti. Bude působit na Ministerstvu zdravotnictví v úzké součinnosti s Armádou ČR. „Pro nás je armáda od počátku klíčovým partnerem a obrovským pomocníkem v řadě oblastí, řízení procesů, integrace, vůbec celého IT řešení. Takže jsme za to velmi rádi, že armáda skutečně bude součástí tohoto Integrovaného centrálního řídicího týmu, který už dnes tedy rovněž poprvé zasedl a vydefinovali jsme si věci, které je třeba dotáhnout, které je třeba posunout,“ dodal ministr Vojtěch.