Poškození spotřebitelé mají mít možnost podat hromadné žaloby, navrhuje vláda

Vláda schválila návrh nového zákona o hromadném řízení, který má spotřebitelům umožnit se kolektivně bránit, 24. února 2020.
Vláda schválila návrh nového zákona o hromadném řízení, který má spotřebitelům umožnit se kolektivně bránit, 24. února 2020.
Čeští zákazníci, kteří se budou cítit poškozeni protiprávním jednáním, by měli dostat možnost se spojit k hromadné žalobě. Návrh zákona o hromadném řízení schválila na jednání v pondělí 24. února 2020 vláda Andreje Babiše. Ministři se mimo jiné zabývali i projektem slučování státních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism.

Nový zákon o hromadném řízení, který vládě předložila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, má za cíl zavést do českého právního řádu možnost vyřešit spotřebitelský spor týkající se více poškozených podáním společné žaloby. Vláda tím reaguje na četné případy poškození spotřebitelů, kdy jednotlivá způsobená újma je sice nízká, takže se poškozeným často ani nevyplatí se soudit, ale v celkovém objemu se jedná o značnou způsobenou škodu.

Zároveň se tímto krokem ulehčí i soudům, které se dnes musejí zabývat množstvím stejných či podobných sporů, přičemž dochází z jejich strany i k nejednotnému výkladu práva. Pokud návrh zákona projde Parlamentem, bude znamenat kromě dalšího zvýšení ochrany spotřebitelů i výrazné zlevnění nákladů na tato řízení a také racionalizaci soudního procesu.

Vláda se zabývala rovněž projektem synergie implementačních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism. Soustředit a zefektivnit celkovou nabídku služeb státních institucí je jedním z cílů Inovační strategie ČR 2019–2030. Výsledkem by mělo být jediné místo, kde najdou podnikatelé všechny služby, s jednotnou vizuální identitou Czech Republic: The Country for the Future.

Sloučení všech tří subjektů má mít čtyři fáze. Se spojováním domácích i zahraničních zastoupení už Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo v roce 2018. Následovat má sestěhování ústředí agentur do jednoho sídla. Vláda rozhodla, že se jím stane současné sídlo agentury CzechInvest a České obchodní inspekce ve Štěpánské ulici. Ve finální fázi má dojít k úplnému sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest do jednoho subjektu.

Kromě kvalitnějšího servisu pro klienty a propojení nabídek agentur chce vláda tímto krokem i výrazně ušetřit. Kromě úspory nákladů za nájmy a další výdaje dojde sloučením i k úspoře 37 úřednických míst, protože agentury budou mít společné servisní zázemí. Celkem by tak stát měl v horizontu tří let ušetřit zhruba 137 milionů korun.

Ministři schválili také další pokračování Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC a jeho rámcové priority pro rok 2020. Program bude letos hospodařit s rozpočtem 54 milionů korun a bude pokračovat v osvědčených projektech zaměřených především na pomoc ve zdrojových zemích migrace do Evropské unie, v zemích prvního vysídlení a zemích, které se potýkají s důsledky velkého množství migrantů na svém území.

V rámci tohoto programu Česká republika vysílá do ohrožených regionů zdravotnické týmy a techniku či převáží ohrožené pacienty do českých nemocnic a pomáhá i finančními dary. Prioritami zůstávají země Blízkého východu (Jordánsko, Libanon a Irák), východní Evropy (Gruzie a Ukrajina) a severní Afriky a Sahelu (Ghana, Mali, Maroko, Keňa, Senegal). Podrobnosti o programu MEDEVAC naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda se zabývala také devíti poslaneckými legislativními předlohami. Sedm z nich odmítla podpořit, k návrhům na změnu kontrolní působnosti dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury a na posílení ochrany spotřebitelů před tzv. energetickými šmejdy zaujala neutrální stanovisko.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-24-unora-2020-179769/.