Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky má nyní v rukou studii Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR. Zpracovala ji společnost TREXIMA ve spolupráci s organizací Age Management, která je držitelem licence WAI. Cílem studie mimo jiné bylo uplatnit výsledky měření ze zahraničí na českou zaměstnaneckou populaci a vymezit tři sektory, které jsou z pohledu pracovní schopnosti nejohroženější. Závěry studie, kterou si SP ČR nechal zpracovat na základě § 320b Zákoníku práce, vám přinášíme zde.

Definice pracovní schopnosti je tvořena rovnováhou mezi osobními zdroji pracovníka (zdraví a funkční kapacita, vzdělání, znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje a motivace) a pracovními požadavky, které jsou na něho kladeny (obsah práce, její náročnost a organizace, ale i nároky plynoucí z pracovního prostředí, kolektivu a způsobu řízení). Měření pracovní schopnosti je v zahraničí běžné, v Česku je zatím novinkou.

Work Ability Index (WAI) je nástroj s velkým potenciálem, který se běžně využívá ve vyspělých zemích. V České republice ho znají především zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří chtějí znát svou pracovní schopnost, resp. mít představu o pracovní schopnosti svých zaměstnanců. Mezinárodně uznávaná certifikovaná metoda má však v řadě zemí velký význam i na národní úrovni, zejména v oblasti formulace opatření na zlepšování pracovní schopnosti zaměstnanců či politiku stárnutí a předdůchodů.  

Svaz průmyslu a dopravy České republiky má nyní v rukou studii Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR. Zpracovala ji společnost TREXIMA ve spolupráci s organizací Age Management, která je držitelem licence WAI. Cílem studie mimo jiné bylo uplatnit výsledky měření ze zahraničí na českou zaměstnaneckou populaci a vymezit tři sektory, které jsou z pohledu pracovní schopnosti nejohroženější. Na základě podrobné analýzy byly vybrány sektory zpracovatelského průmyslu, zdravotní a sociální péče a dopravy a skladování, u kterých bude ve druhé fázi projektu docházet ke skutečnému měření pracovní schopnosti a vyhodnocení rizik.

V České republice zatím neprobíhá rozsáhlejší šetření k získání uceleného obrazu o pracovní schopnosti, proto pro účely projektu byla využita data z měření, realizovaných u více než 120 tisíc zaměstnanců v Nizozemí a přepočtena na strukturu populace zaměstnanců v ČR. Druhá etapa projektu má za cíl ověření výstupů ze studie prostřednictvím realizace zatím nejrozsáhlejšího šetření WAI ve vybraných odvětvích.

WAI (Work Ability Index) je nástroj, který se pro vyhodnocení pracovní schopnosti běžně používá ve Finsku, Německu, Nizozemí, Rakousku a řadě dalších zemí. O výsledky WAI se opírá také například slovenský Národný program aktívneho starnutia na roky 2021–2030. Základem měření je certifikovaný dotazník, který byl přeložen již do 29 jazyků. Dotazník zodpovídá zaměstnanec a jeho metodika vyplývá z ideje, že pouze zaměstnanec sám dokáže nejlépe posoudit svoji pracovní schopnost. Zahraniční zkušenost ukazuje, že pracovní schopnost vykazovaná zaměstnancem v měření WAI a pracovní schopnost hodnocená odborníkem se liší pouze minimálně.

Hlavním cílem měření je nalezení problematických oblastí, které výrazně ovlivňují pracovní schopnost, a na které je potřeba se zaměřit s cílem podpory a udržení pracovní schopnosti zaměstnance ve všech fázích jeho životního cyklu. Pracovní schopnost totiž není jen zdravotním ukazatelem, ale také sociologickým a demografickým.  

Podrobné výsledky studie si můžete přečíst ZDE.

kategorie Trh práce a vzdělávání