Postarat se o důstojný život na českém venkově

Jednal 9. sjezd zemědělských odborů
 
Zhodnocení uplynulého období od minulého sjezdu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) od srpna r. 2016 do současné doby, a volba nových orgánů odborového svazu na příštích pět let – to bylo hlavním úkolem jednání 9. sjezdu OSPZV-ASO ČR, který se uskutečnil v Kongresovém centru Praha 6. 8. 2020.
 
V úvodu sjezdu vystoupil předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek, který zhodnotil uplynulé funkční období. Zároveň se věnoval vysvětlení současné situace, ve kterém se české zemědělství nalézá, a to ve vazbě na členství České republiky v EU, což znamená, že naši zemědělci působí na jednotném evropském trhu. Věnoval si i otázce kolektivního vyjednávání a zvyšování mzdových tarifů v českém zemědělství, kdy ocenil, že v posledních letech tarify stoupaly. Zároveň upozornil na dopady koronavirové pandemie na hospodářství České republiky.
Zdůraznil, že základním úkolem odborů zůstává postarat se o to, aby lidé, kteří pracují v zemědělství, a kteří žijí a pracují na českém venkově, byli velmi dobře ohodnoceni nejen po finanční stránce, ale aby měli vytvořeny i velmi dobré podmínky pro svůj další život na české či moravské vesnici. „To znamená, aby měli mzdy, které by plně odpovídaly ohodnocení jejich práce, kterou odvádějí ve prospěch naší společnosti. Současně, aby se i život na našem venkově dostal do té podoby, že mladí lidé už se nebudou stěhovat do měst. Že zůstanou na vesnici a budou pokračovat v tom, co dělali jejich otcové a dědové, a to po celý jejich život, tedy, že budou pracovat v zemědělství. To je úkol, který by si měl český stát vzít za své poslání pro příštích několik let,“ řekl Bohumír Dufek.
 
Hlavním hostem dopoledního jednání sjezdu OSPZV-ASO ČR byl ministr zemědělství Miroslav Toman

Delegáty sjezdu seznámil s úkoly, které musí Ministerstvo a české zemědělství (MZe) řešit. Například na ochranu před následky sucha ministerstvo dalo rekordní částku téměř 13,7 miliardy korun. Peníze byly určeny na výstavbu a obnovu rybníků, budování vodovodů a kanalizací, propojování vodárenských soustav, přípravu vodních nádrží a přírodě blízkých opatření, pozemkové úpravy a péči o krajinu. MZe také podpořilo budování závlah, ale i environmentální opatření v Programu rozvoje venkova, která také přispívají k omezení dopadů sucha.
 
Dalším důležitým úkolem je boj s kůrovcovou kalamitou. Cílem je kalamitu zpomalit, zajistit obnovu stabilních lesů a vytvořit adekvátní podmínky vlastníkům a správcům, aby mohli o lesy řádně pečovat.
 
Na evropské úrovni už několik let ministr zemědělství vyjednává o podobě nové Společné zemědělské politiky. „Máme priority, které jsou podle nás pro zemědělce v České republice zásadní. Vyjednávání v EU ještě není u konce a naší snahou je dosáhnout pro zemědělce co nejlepších výsledků. Nemůžeme dopustit, aby došlo k likvidaci výroby a ke ztrátě pracovních míst. Čekají nás ještě těžká jednání o rozpočtu i jednání o nových cílech evropské strategie Farm to Fork a strategie k biodiverzitě. Ochrana půdy, vody a ovzduší patří i k našim prioritám, nesmí však být diktovány shora, členské státy by se na nich měly shodnout. Rozhodně nechceme, aby ohrozily konkurenceschopnost našich zemědělců a potravinářů vůči zemím mimo Unii, které podobné cíle nemají,“ řekl ministr.
 
Podle předsedy (OSPZV-ADO ČR) Bohumíra Dufka potřebujeme, kdy kvůli postupujícím klimatickým změnám naše planeta prožívá obrovské výkyvy počasí, učinit vše pro to, aby se případné negativní následky změn počasí neutralizovaly. „Zemědělské odbory proto vítají aktivní politiku Ministerstva zemědělství, neboť se svými významnými investičními akcemi snaží odstraňovat následky sucha, ať již jde o přehradní nádrže, obnovu zaniklých rybníků a podobně. Příroda dokáže vždy překvapit, a proto je zapotřebí vybudovat i potřebnou infrastrukturu, která by zabránila povodním,“ uvedl Bohumír Dufek.
 
Zemědělské odbory také požadují lepší důchody pro ženy. V zemědělství podle Bohumíra Dufka pracuje hodně žen. „Nikdy jsem nesouhlasil s tím, že pravicová vláda zavedla stejný odchod pro ženy a pro muže,“ řekl. Za každé dítě by se podle něj ženě mělo umožnilo odejít do penze o rok dříve a k důchodu připočíst peníze navíc. „Průměr, o kolik ženy přijdou, je 1200 až 1500 korun,“ uvedl. Limit by přitom byly čtyři děti. Ženy by tak mohly do důchodu odejít až o čtyři roky dříve a na výši penze by si mohly polepšit až o 6000 korun.
 
Hostem sjezdu byla i ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová, která novinářům řekla, že by se pro ženy s dětmi mohly vytvořit speciální finanční bonusy. Uvedla dále, že žádné vládě se od revoluce nepodařilo připravit důchodovou reformu, podle ní to nezvládne ani ta stávající. Nezávislý tým Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nyní zpracovává analýzu návrhu důchodové reformy. Projekt byl zadán zhruba před rokem a půl. „Možná dojde k nějakým parametrickým změnám, ale nic zásadního se nestane,“ dodala.
 
Celou tiskovou zprávu ze sjezdu naleznete připojenu níže, ve formátu pdf.
Přílohy: