Pozemní stavitelství zpomalilo růst stavební produkce

Stavební produkce v červenci reálně meziročně vzrostla o 0,5 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,9 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 128,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 30,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 11,8 % bytů více.

Stavební produkce1 v červenci 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,6 %. Meziročně vzrostla o 0,5 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 2,2 % (příspěvek -1,5 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 6,8 % (příspěvek +2,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v červenci 2021 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2021 meziročně vzrostla o 5,3 %.

Stavební úřady v červenci 2021 vydaly 7 635 stavebních povolení, meziročně o 2,9 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 87,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 128,9 %. „Orientační hodnota vydaných stavebních povolení vzrostla více než dvojnásobně. Zásluhu na tom má vydání stavebního povolení na výstavbu pražského metra trasy D, ale orientační hodnota by byla v růstu i po odečtení miliardových staveb,“ vysvětluje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Počet zahájených bytů v červenci 2021 meziročně vzrostl o 30,2 % a dosáhl hodnoty 3 548 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 6,4 %. V bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 143,1 %.

Počet dokončených bytů v červenci 2021 meziročně vzrostl o 11,8 % a činil 2 993 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 18,3 %, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 136,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 3,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,8 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 2,6 %. „Výkon českého stavebnictví byl nad průměrem EU v obou segmentech. Největší meziroční růst zaznamenalo Maďarsko, dobře si vedlo také Rakousko a Polsko, Slovensko zaznamenalo stagnaci a Německo pokles stavební produkce v důsledku pozemních staveb,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky. Údaje za červenec 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 09. 2021.

__________________ 
Poznámky:
Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za duben až červen 2021.

  • Zdroj: Český statistický úřad