Pozvánka na on-line diskusní fóra: Jak neztratit hlavu v době velkých společenských transformací


Nežijeme zrovna v lehké době. Ať už chceme nebo nechceme, společnost se zásadně proměňuje pod vlivem digitálních technologií (digitální transformace), pod tíhou klimatické změny a postupným přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku (zelená transformace) a konečně vlivem a dopady covidu-19. Je na místě obava? Nezapomínejme, každé riziko je příležitost. Procesy digitalizace a automatizace vytvářejí nová pracovní místa. Nové dovednosti přinášejí nové nápady a zvyšují konkurenceschopnost. Indicie naznačují, že kompas, který nás má bezpečně navigovat v průběhu těchto rozsáhlých transformací, ukazuje k tématu dovedností a celoživotnímu učení.

ČMKOS proto v rámci projektu ESF „Sociální dialog a Společnost 4.0“ organizuje diskusní fóra, jejichž náplní je v moderovaném formátu mluvit o dovednostech zaměstnanců, roli firemního vzdělávání a příslibu celoživotního učení. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Účast na diskusním fóru je otevřena všem, tj. není podmíněna pracovní pozicí, ani nutnou zkušeností z oblasti vzdělávání dospělých a firemního HR (personalistiky).

Cílem diskusních fór je připravit relevantní podklady a argumentaci pro Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v České republice. Tato diskusní fóra pořádá Českomoravská konfederace odborových svazů v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Diskusní fóra se uskuteční online prostřednictvím MS Teams v následujících termínech:

  • Zlínský kraj, 26.2.
  • Jihomoravský kraj, 12.3.
  • Královehradecký kraj, 19.3.
  • Jihočeský kraj, 26.3.
  • Středočeský kraj, 23.4.
  • Pardubický kraj, 28.4.
  • Liberecký kraj, 21.5.
  • Moravskoslezský kraj, 26.5.
  • Kraj Vysočina, 10.6.
  • Středočeský kraj, 18.6.

Z online diskusních fór nebude pořizován žádný audiovizuální záznam. Pro účast je nutné se registrovat na tomto odkazu. Před samotným konáním online diskusního fóra obdržíte na svůj uvedený e-mail veškeré informace potřebné pro úspěšné přihlášení.  

V případě dalších dotazů a upřesnění neváhejte prosím kontaktovat poradce pro oblast vzdělávání. Program diskusního fóra je nedílnou součástí pozvánky. Těšíme se na setká(vá)ní online v regionech České republiky.

Lukáš Němec                        
Poradce pro oblast vzdělávání ČMKOS
e-mail: nemec.lukas@cmkos.cz                                                                                                    

 
Petr Baierl
Specialista pro oblast vzdělávání
ČMKOS / VOS
e-mail: pbaierl@ntc.zcu.cz
Přílohy: