Prahu navštívili zástupci Chorvatského odborového svazu železničářů

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se v domě Bohemika sešli ke dvoustrannému jednání zástupci Chorvatského odborového svazu železničářů SŽH (Syndikát želejezničara hrvatske) Zoran Maršić, předseda SŽH, Zdenko Šarčević, Franjo Jularić,Želimir Halić – místopředsedové SŽH  a vedení OSŽ (Mgr. Malý, předseda OSŽ a místopředsedové OSŽ Radek Nekola, Štěpán Lev, Petr Štěpánek, Bc. Renata Dousková).

Návštěva se uskutečnila v rámci projetu ETF „Twinning“ financovaného z prostředků EU, jehož cílem je výměna zkušeností v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání mezi členskými organizacemi ETF z původních (tj. západoevropských zemi) EU a novými členskými zeměmi EU. Chorvatští kolegové požádali o výjimku a možnost navštívit právě Českou republiku, neboť struktura jejich odborového svazu je podobná struktuře OSŽ. Zástupci SŽH se zajímali především o fungování a financování odborového svazu po rozdělení železniční společnosti na infrastrukturu, nákladní a osobní dopravu. SŽH je jediným odborovým svazem v Chorvatsku, který působí u všech tří společností, ostatní svazy jsou pouze oborové.

Kromě tématiky kolektivního vyjednávání se rovněž diskutovalo aktuálních ekonomických problémech, které negativně dopadají na zaměstnance jak v Česku, tak v Chorvatsku. Dalším společným tématem bylo prodlužování důchodového věku a snaha odborů zajistit pro vybrané profese na železnici dřívější odchod do důchodu bez sankcí. Z chorvatské strany zazněl návrh, zařadit tuto problematiku na program jednání ETF a CER, aby se řešila na celoevropské úrovni. Chorvatská strana rovněž vyjádřila podporu pokračování spolupráce zemí střední a východní Evropy v rámci regionálních konferencí.

V rámci pobytu v ČR navštívila chorvatská delegace CDP Praha, neboť česká společnost AŽD společně s firmou Strabag vyhrály tender na   modernizaci  zabezpečovacího a telekomunikačního zařízení na trati Hrvatski Leskovac – Karlovac. Tento úsek je součástí panevropského koridoru (Záhřeb – Rijeka). Předseda SŽH Zoran Maršić ocenil úroveň CDP a vyjádřil naději, že jednou bude v Chorvatsku fungovat stejně dobře vybavené moderní dispečerské pracoviště jako v Praze.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ