Předběžná registrace na misi do Japonska a do Korejské republiky

Ve dnech 10. – 17. června 2023 je plánovaná doprovodná podnikatelská mise místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj ČR, pana Ivana Bartoše, do Japonska a do Korejské republiky, kterou bude společně s kanceláří pana místopředsedy vlády organizovat Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Součástí programu podnikatelské delegace, který je nyní v jednání, budou podnikatelská fóra a B2B jednání českých firem s jejich partnery v obou navštívených zemích, které zahájí pan místopředseda vlády a jeho protějšky. V jednání jsou i návštěvy technologických parků a vybraných firem, společenské podniky za účasti české oficiální delegace včetně pana místopředsedy vlády a další program.

Rádi bychom vyzvali firmy, aby vyjádřily svůj předběžný zájem o účast v této podnikatelské delegaci. Účast na misi je doporučena především firmám z oblasti ICT, a to se ze zaměřením na gaming, AI a kyberbezpečnost, případně smart city řešení a také pro firmy a organizace z cestovního ruchu, včetně firem a start-upů se zajímavou nabídkou digitálních řešení v oblasti podpory cestovního ruchu a zájmu o cestování.

Účast je doporučena jak firmám, které již mají navázané vztahy a partnery v Japonsku a Korejské republice a chtějí partnerství podpořit, tak i firmám, které se začínají o teritoria zajímat, stejně tak začínajícím firmám, startupům. Účastnické firmy budou mít jedinečnou příležitost využít pozitivního vlivu politické delegace, která s sebou přináší možnosti setkání mj. s vrcholovým managementem japonských a korejských firem.

Členové podnikatelské delegace během cesty budou mít možnost:

  • Prezentovat své produkty/služby prostřednictvím B2B jednání, společného tištěného katalogu k misi a společných PPT prezentací na podnikatelských fórech/seminářích a matchmakingových akcích.
  • Seznámit se s povahou japonského a korejského trhu ve svém odvětví prostřednictvím návštěv relevantních institucí a japonských resp. korejských podniků.
  • Předem si určit vytipované konkrétní firmy/subjekty, které mají zájem během cesty do Japonska a Korejské republiky potkat.

Předběžná registrace je bezplatná. V případě zájmu o účast na misi prosíme o vyplnění stručného formuláře do 3. 4. 2023.