Předseda ASO Dufek v televizi CNN Prima NEWS opět oponoval výrokům, že poslal 50 % restaurací u nás do bankrotu!

Počátkem listopadu zveřejnila televize CNN Prima NEWS rozhovor s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem, který byl věnován současné ekonomické situaci u nás, a to v souvislosti s dopady pandemie koronaviru. V původním rozhovoru se mimo jiné zmínil i o tom, že je u nás až 40.000 stravovacích zařízení, že díky koronavirové krizi jich může až polovina zkracovat. Načež zaměstnanci, kteří by tak přišli o zaměstnání, by měli přejít na úřady práce a rekvalifikovat se na jiná zaměstnání, případně i na svářeče. Načež v řadě médií došlo i nesprávné interpretaci jeho slov a představitelé podnikatelských kruhů v hotelnictví, restauračních zařízeních a cestovním ruchu začali Bohumíra Dufka nesprávně obviňovat, že poslal 50 % restaurací a hospod do krachu.

Samozřejmě, že tato situace se v médiích, a samozřejmě i v televizi CNN Prima NEWS, probírala několikráte. Také moderátorka pořadu Partie Terezie Tománková si dnes, v neděli, do svého pořadu pozvala předsedu ASO Bohumíra Dufka, jehož oponentem v televizní diskusi byl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Moderátorka Terezie Tománková zahájila svůj pořad tím, že oznámila, že na sociálních sítích vznikla výzva, aby restaurace a hospody neobsloužily Bohumíra Dufka, pokud někam zavítá. Předseda druhé největší odborové centrály u nás odpověděl, že mu taková výzva nevadí. „Na pivo do restaurací a hospod jsem nikdy nechodil,“ prohlásil. Zároveň uvedl, že jeho slova pro CNN Prima NEWS o restauracích a hospodách někteří komentátoři v řadě médií překroutili. Zdůraznil, že „ať si každý přečte ten rozhovor. Spousta výroků je zkreslených,“ vzkázal jim Bohumír Dufek. Mimochodem, rozhovor si můžete přečíst nejen na webu CNN Prima NEWS, ale lze najít i na portálu Odbory.info a na webu ASO.

Prezident asociace hotelů a restaurací Václav Stárek mu hned na obrazovce pořadu CNN Prima NEWS oponoval s tím, že je to nejvíce postižený obor, který Bohumír Dufek poslal do bankrotu.

To si Bohumír Dufek přirozeně nenechal líbit. „Nevím, proč mě osočujete, že jsem poslal 50 firem do bankrotu. Řekl jsem, že přeju všem podnikatelům, aby si sáhli na dotace a zvládli to,“ prohlásil Bohumír Dufek.

Načež se v průběhu tohoto půlhodinového rozhovoru oba představitelé, to je odborář Bohumír Dufek a podnikatel v pohostinství a hotelnictví Václav Stárek se pokusili televizním divákům vysvětlit své postoje a argumenty, přičemž od Václava Stárka zaznívaly de facto postoje, které se objevovaly v posledních dnech v různých médiích, a které Bohumír Dufek označuje za zkreslené a neodpovídající skutečnému obsahu původního rozhovoru.

Například hned v úvodu Václav Stárek označil slova Bohumíra Dufka za skandální prohlášení, neboť tato slova zazněla od někoho, kdo zastupuje odbory. Zároveň podotkl, že Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelnictví a cestovního ruchu má na tuto problematiku jiný názor. Konstatoval, že vedení asociace s tímto odborovým svazem pravidelně uzavírá Kolektivní smlouvu vyššího stupně. „V každém případě si myslím, že odbory jsou zde od toho, aby se snažily zachovat pracovní místa. Chci říci, že je to problém celosvětový, jen v Evropě je to 18 milionů lidí, kteří pracují v cestovním ruchu. A jsou nějakým způsobem navázání i na tu gastronomii,“ prohlásil Václav Stárek. Podle něho v České republice pracuje v cestovním ruchu, kde je přes 170.000 zaměstnanců, z toho 80.000 lidí v pohostinství a ubytovacích službách.

Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že tato nedobrá situace, kvůli pandemii koronaviru, zde může být dlouhou dobu. „Myslím si, že bez těchto opatření by byl propad ekonomiky, ale i služeb, daleko větší, než je tomu v současné době,“ prohlásil Bohumír Dufek. Poté sdělil, že během jednání tripartity vždy, a to společně s podnikateli, se snažil prosadit, aby byly podnikatelům a zaměstnavatelů udělovány potřebné dotace. Poté odbočil k tomu, že za bývalých pravicových vlád, především v době minulé hospodářské krize (asi měl na mysli po roce 2008) bývalá vláda prosadila dluh ve státním rozpočtu ve výši 600 miliard korun, takže to co, navrhuje současná vláda, pokud jde o rozpočet pro příští rok, to je částku 320 mld. Korun deficitu státního rozpočtu, že to si Česká republika může dovolit. Myslí si zároveň, že to nakonec přivítají sami podnikatelé. Jak Bohumír Dufek dále poznamenal, jde o to zachránit co nejvíce podnikatelů, zaměstnavatelů a potažmo i co nejvíce pracovních míst.

Poté se vrátil k hlavnímu tématu této televizní debaty, když konstatoval, že žijeme v realitě. Vždyť sami představitelé asociace na svém webu přiznávají, že 50 % hotelů a restaurací má značné problémy. Připomněl, že koronavirová pandemie zde, to je, u nás, může opravdu trvat delší dobu, takže není jednoznačné, že se všichni z nich dokáží těchto problémů zbavit. Proto jim všem přeje dotace, jako to prohlásil v již citovaném, tedy původním rozhovoru. Načež dodal, ať si tento rozhovor lidé přečtou, protože mu vadí, že jsou jeho výroky zkreslovány.

Na výzvu moderátorky Terezie Tománkové prezident asociace hotelů, restaurací a cestovního ruchu Václav Stárek uvedl, že, podle něho, se tato situace odrazím v tom, že se bude přepisovat mapa cestovního ruchu. V této souvislosti připomněl 11. Září 2001, kdy došlo k útokům arabských teroristů v New Yorku, kdy zahynuly tisíce Američanů, což se přirozeně odrazilo v přijetí řady bezpečnostních opatření, zejména v leteckých spojích. Podle Václava Stárka budou i v této době nastolena přijata řada nových a trvalých opatření preventivního charakteru, které však nebudou až tak dramaticky \zasahovat do ekonomiky pohostinství a cestovního ruchu. Proto asociace vypracovala tzv. desatero, prostě program pro hotelový byznys, pohostinství a cestovní ruch s tím, že snahou je udržet situaci v tomto odvětví trvale. Protože, jak podotkl Václav Stárek, tento obor podnikání by třetí vlnu pandemie nepřežil. Nešlo by o 50 % hotelů a restaurací, ale v ohrožení by byly všechna tato zařízení v pohostinství a cestovním ruchu. Připomněl, že každá rok cestovní ruch přináší do české ekonomiky cca 300 mld. Kč a do veřejných rozpočtů je odváděno cca 125 miliard korun. Zároveň konstatoval, že tato čísla uvedl, aby každý pochopil, proč je legitimní vyžadovat podporu pohostinství a cestovního ruchu.

Na to navázal předseda ASO Bohumír Dufek, který zmínil program Covid ubytování, který slouží tomuto účelu, a to pro všechny restaurační zařízení a hotelové služby.

Jenže poté moderátorka Terezie Tománková položila Václavu Stárkovi otázku, kolik asi restaurací a ubytovacích zařízení zkrachuje. Te odpověděl, že společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, to může být, podle jejich odhadu, až třetina. Ovšem k tomu dodal, že to není ověřené číslo. Přičemž momentálně to není příliš důležité číslo, jelikož podstatou věci je, aby ti, kteří se přehoupnou přes toto období, i nadále přežili. Zároveň dodal, že podle jejich asociace, nastane období, kdy se cestovní ruch začne oživovat, tedy pokud nenastane další vlna pandemie. Podle Václav Stárka se zahraniční cestovní ruch patrně zvedne ve druhém čtvrtletí příštího roku a v lednu se dá očekávat, že by již mohlo dojít k lyžování v našich, tuzemských podmínkách. Avšak, jak údaje jejich evropské konfederace v této době uvádějí, návrat ke stavu před koronavirovou krizí, lze očekávat až v roce 2023 a možná až v roce 2024. Načež v této návaznosti opět připomněl, že jde o nějakých 180.000 ubytovacích zařízení. Tedy jde o to, zajistit práci pro značné množství zaměstnanců, přičemž jde o to uživit jejich rodiny. Zároveň dodal, že se to týká zejména Prahy, neboť v Praha zajišťuje 60 % obratu cestovního ruchu u nás.

Na jeho slova volně navázal Bohumír Dufek, který prohlásil, že současná situace kvůli pandemii koronaviru je značně složitá, proto si nemyslí, že lyžařské zájezdy u nás se budou rozjíždět již v lednu. Upozornil, že čím dříve tato striktní opatření rozvolníme, tím vetší negativní dopad to bude mít do české ekonomiky. „Jsem o tom přesvědčen,“ konstatoval. V této návaznosti připomněl rozvolnění k němuž došlo v létě t.r. a k jakým důsledkům to potom vedlo. Bohumír Dufek je toho názoru, že nebylo potřeba zavírat restaurace. Načež konstatoval, že během řady jednání s představiteli státu či podnikateli navrhoval, aby se znovu rozjelo závodní stravování přes poledne. Dále, aby se zorganizovaly školy v přírodě, které by měly velký multiplikační efekt. Jenže, nikdo ho nevyslyšel. Současně podotkl, že podnikatelé vždy vyprávějí o tom, co by se mělo či nemělo, ale nikdy nejsou si sednout za jeden stůl s odbory a tyto záležitosti, z pohledu obou stran, spolu prodiskutovat. Zkrátka, podnikatelé to vidí z jedné strany, odbory pro změnu zase z té druhé. Proto by bylo dobré celou záležitost řešit dohodou obou stran.

Pokud jde o další vývoj, Bohumír Dufek dále poznamenal, že část podnikatelského sektoru bude mít velké problémy, a to zejména investičního charakteru.

V další části dialogu Bohumíra Dufka a Václava Stárka si oba představitelé vyměňovaly názory na to, jak, u nás funguje šedí zóna, jak je to s využitím brigádníků v pohostinství či v zemědělství, kteří obvykle pracují na externí úvazky, ať již jde o smlouvy o dílo či o pracovní úvazky. V průběhu této diskuse Bohumír Dufek mimo jiné připomněl, že odbory byly proti omezení kapacit lůžkových zařízení v nemocnicích, jak v posledních letech zaznívalo na ministerstvu zdravotnictví, aby byl naplněn záměr vlády rušit pracovní místa ve státní správě, což se právě nyní v době pandemie, ukázalo jako velmi prozíravé.

Zbývá jenom dodat, že v závěru této diskuse se, díky opětovným dotazům moderátorky Terezie Tománkové, oba aktéři, to je Bohumír Dufek a Václav Stárek, dostali k tomu, že si v podstatě zopakovali svá úvodní slova o tom, že původní rozhovor Bohumíra Dufka v CNN Prima NEWS byl ze strany podnikatelů v pohostinství a ubytovacích zařízení ne zcela správně pochopen, neboť v řadě různých médií a také na sociálních sítích došlo k vytržení slov Bohumíra Dufka z kontextu celého rozhovoru, načež se jeho slova postupně stále více zkreslovala a dostávala tak úplně jiný význam, než předseda odborů původně mínil.

  • Zdroj: CNN Prima NEWS