Předsednictví v Radě EU převzalo Finsko

Dne 1. 7. 2019 přešlo předsednictví v Radě EU do rukou Finska. Od finského předsednictví se očekává, že zvládne změnu a stabilizaci institucí EU, rozvine novou strategickou agendu Rady 2019-2024 a posune Evropu blíže k očekáváním definovaným na summitu v Sibiu.

Finsko je zkušená předsednická země s programem, který má potenciál tento příslib naplnit. Ústředním mottem FI PRES je Udržitelná Evropa. Programový dokument jasně definuje komplexní a globální výzvy, kterým Evropská unie v současné době čelí. Je třeba především uchrániy základní hodnoty evropské integrace – mír, bezpečnost, stabilita, demokracie a prosperita.

Evropská ekonomika stále roste, i když se její růst zpomaluje. Napětí v mezinárodním obchodě, transformace práce, revoluce v technologiích a stárnutí obyvatelstv to vše má dopad na růst, zaměstnanost, blahobyt a prosperitu. K zajištění růstu, blahobytu a prosperity je zapotřebí především plně fungující jednotný trh, blahobyt a dovednosti, ambiciosní, otevřený a na pravidlech založený obchod, a inklusivní hospodářská unie.

Finsko ve svém programu rozvinulo čtyři základní priority:

  • Posílit základní hodnoty a právo EU
  • Učinit EU více konkurenceschopnou a sociálně inklusivní
  • Posílit pozici EU jako globálního lídra v klimatické oblasti
  • Ochránit plně bezpečnost občanů

OČEKÁVÁNÍ EVROPSKÉHO BYZNYSU

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, zaslal dopis na Antti Rinneho, finského předsedu vlády, ve kterém zdůrazňuje důležitou úlohu finského předsednictví pro implementaci strategické agendy 2019-2024. Současně znovu opakuje, že evropský byznys věří v EU a že BusinessEurope a jeho členské svazy jsou plně připraveny podpořit FI PRES tak, aby Evropa zůstala jedním z nejlepších míst na světě pro život, práci a podnikání.

V souladu s ambiciosní agendou Evropa 2030 si evropský byznys od FI PRES slibuje, že bude bojovat proti protekcionismu a chránit obchod založený na pravidlech, rozvine přeshraniční obchod a investice v rámci jednotného trhu, bude pokračovat v upevňování principu účelné regulace, podpoří a usnadní výzkum, vývoj a inovace, zasadí se o daleko strategičtější průmyslovou politiku, urychlí kyberneticky bezpečnou digitální evropskou ekonomiku, dokončí hospodářskou a měnovou unii, bude směřovat k cílům klimatické neutrality, posílí postupnou ekonomickou a sociální konvergenci, najde řešení pro lepší zvládnutí migrace, a konečně plně zváží dopady „no-deal Brexitu“ pro evropské podniky.

Další informace o finském předsednictví najdete na webových stránkách: https://eu2019.fi/en/frontpage

kategorie EU infoservis