Premiér Bohuslav Sobotka: Pravidelná valorizace plateb státu do veřejného zdravotního pojištění zajistí finanční stabilitu našeho zdravotnictví

Senátem dnes úspěšně prošla další zásadní změna zdravotnické legislativy připravená naší vládou. Novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění mění stávající praxi stanovování částky vyměřovacího základu za tzv. státní pojištěnce, tedy seniory, děti či nezaměstnané. Až dosud bylo stanovení její výše plně v kompetenci vlády, která ji mohla měnit svým nařízením. Tento způsob znamenal pro celý systém veřejného zdravotního pojištění určitou nejistotu – bylo jen na vůli vlády, zda částku zvýší a o kolik.

Naše vláda si dala jako jeden z cílů zajistit finanční stabilizaci českého zdravotnictví. Jedním z nástrojů do dalších let je právě dnes schválená novela, která pro roky 2019 a 2020 určuje výši vyměřovacího základu přímo v zákoně. Systém veřejného zdravotního pojištění tak ročně získá o 3,5 miliardy korun více. Jsou to peníze, které usnadní zvyšování platů, nasazování nových, moderních léčiv, a hlavně dá celému resortu ve střednědobém horizontu tolik potřebnou finanční jistotu.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR