Premiér Fiala jednal s ministrem Bekem o prioritách vládní evropské politiky

Tisková konference po jednání s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem, 28. února 2023.
Tisková konference po jednání s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem, 28. února 2023.
Již čtrnáctou bilanční návštěvu resortů uskutečnil v úterý 28. února předseda vlády ČR Petr Fiala. S ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem jednal premiér ve Strakově akademii o plnění programového prohlášení v oblasti evropských záležitostí a o dlouhodobých prioritách ČR v EU. Předseda vlády také ocenil úspěšné zvládnutí českého předsednictví v Radě EU, které probíhalo v druhé polovině loňského roku.

Mezi největší úspěchy našeho unijního předsednictví patří omezení závislosti EU na ruském plynu a ropě, dosažení dohody, která umožnila vládám členských států zastropovat ceny energií či zmírnění možných negativních dopadů na občany a konkurenceschopnost v rámci balíčku Fit for 55. „České předsednictví se muselo potýkat především s dopady ruské agrese na Ukrajinu a důsledky, které to má pro jednotlivé státy a občany zemí EU. V tomto těžkém úkolu jsme obstáli a významnou roli v tom sehrál právě ministr Bek. Díky jeho aktivitám a permanentnímu dialogu s unijními institucemi a dalšími členskými státy jsme opět považováni za spolehlivého partnera,“ uvedl po jednání premiér.

Během předsednictví ministr Bek předsedal radám pro obecné záležitosti, z nichž jedna se uskutečnila v neformálním formátu v Praze, zbývající v Bruselu a Lucemburku. Jeho agenda zahrnovala i řadu citlivých témat jako např. dodržování principů právního státu v Maďarsku a Polsku a rozdílné pohledy členských států na změny rozhodovací mechanismy v Radě.

Důležitým tématem jednání byly také hlavní úkoly ministra pro další období. „Jsem rád, že pan ministr Bek je připraven se aktivně zapojit do koordinace popředsednické evropské politiky vlády. Hlavní důraz bude klást zejména na zlepšování kvality českých pozic k evropským návrhům a na mediaci případných rozporů mezi jednotlivými orgány státní správy nebo mezi zástupci koaličních stran. Zaměří se na koordinaci evropské politiky ve všech oblastech, nejenom v pozicích, ale i v otázce využívání evropských fondů a dalších oblastí důležitých pro budoucnost ČR,“ dodal předseda vlády a zdůraznil, že funkce ministra pro evropské záležitosti je velmi důležitá i po konci předsednictví.

„Jedním z dlouhodobých úkolů, na kterém chceme více pracovat, je i větší vliv zástupců ČR v evropských institucích, tedy aby naši občané se dostávali na pozice v politicko-administrativním aparátu EU, kde se rozhoduje. K tomu můžeme využít personálních kapacit a prestiže, kterou ČR během předsednictví získala,“ řekl premiér Fiala.

Bilanční rozhovory s ministry budou pokračovat i nadále. Účelem schůzek je získání detailních informací o tom, co se ministrům podařilo a na co je potřeba se ještě více soustředit.