Premiér Fiala: Jsme v tom společně, jsme v tom my všichni dohromady, jsme v tom my společně s Ukrajinou

Na úvod mimořádné schůze sněmovny, jejímž jediným bodem bylo stanovisko k ruské agresi proti Ukrajině, zazněla ukrajinská hymna, 24. února 2022.
Na úvod mimořádné schůze sněmovny, jejímž jediným bodem bylo stanovisko k ruské agresi proti Ukrajině, zazněla ukrajinská hymna, 24. února 2022.

Předseda vlády Petr Fiala předstoupil 24. února 2022 před Poslaneckou sněmovnu, kde informoval o krocích, které česká vláda činí v souvislosti s agresí Ruské federace vůči Ukrajině.

 

Vážená paní předsedkyně, vážený velvyslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, když jsem zde před dvěma dny před vás předstoupil a informoval vás o krocích, které česká vláda v souvislosti s krizí na Ukrajině činí, řekl jsem tehdy, že Evropa je krok od války. Tato slova se mi pronášela těžce a v duchu jsem si přál, abych se mýlil.

Dnešní ráno ale ukázalo, že nejčernější scénář, před kterým jsme mnozí varovali, se naplnil, a přestože jsme si mnozí nechtěli tuto skutečnost, tuto možnost vůbec připustit, tak je bohužel dnes realita. Ruská federace pod vedením Vladimíra Putina vojensky napadla Ukrajinu. Suverénní a demokratickou zemi, která se rozhodla jít vlastní cestou, mimo sféru zájmů Ruska. Rusko také napadlo zemi, která je našim partnerem, se kterou máme historické vazby a odkud pochází řada lidí, kteří žijí zde mezi námi, kteří zde pracují, kteří jsou našimi přáteli.

A k našim přátelům se nemůžeme postavit zády. Našim přátelům musíme v těžkých časech pomáhat, a to i za cenu vlastního nepohodlí a vlastních ztrát. My dobře z minulosti víme, jaké to je, když se od nás spojenci odvrátí. Když se nás rozhodnou opustit v zájmu domnělého míru. Tyto země vždycky nakonec utrpěly vetší ztráty, než kterým se snažily zabránit. Tuto chybu nesmí svět opakovat. Musíme jednat společně, musíme jednat rozhodně, musíme jednat tvrdě a musíme jednat morálně. (Potlesk.)

Dnes večer proběhne jednání Evropské rady, kterého se zúčastním a na kterém budu jménem České republiky prosazovat co nejtvrdší postoj vůči Ruské federaci, protože agresor musí zaplatit cenu, cenu takovou, která ho donutí další útok zastavit.

To musí být náš cíl, k tomu musejí naše kroky směřovat. Tím naším cílem musí být svobodná, bezpečná a demokratická Ukrajina, taková, jakou před pár dny ještě byla, a my musíme učinit všechno pro to, aby se jí znovu stala.

Nebudu zde tvrdit, že České republiky se tato válka netýká. Bylo by to nekorektní a nebyla by to pravda. Chtěl bych ale současně všechny spoluobčany uklidnit, že díky rozumným krokům, a to i rozumným krokům předcházejících vlád v minulosti, tedy díky tomu, že jsme vstoupili do Severoatlantické aliance, že jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme nyní v bezpečí a zvládneme tuto kritickou situaci i ekonomicky.

Dnes dopoledne i odpoledne zasedaly krizové štáby jednotlivých ministerstev a také Bezpečnostní rada státu, na které jsme jednotlivé kroky a opatření koordinovali, kde si také členové Bezpečnostní rady státu a vlády rozdělili úkoly, tak, abychom byli připraveni na jakýkoli další vývoj. My průběžně vyhodnocujeme rizika pro jednotlivé oblasti našeho života, ať už se jedná o vnitřní bezpečnost, energetickou bezpečnost nebo také negativní dopady na českou ekonomiku, na české firmy, na jejich zaměstnance.

Ukrajině, a to bych chtěl říct, pomáhá Česká republika kontinuálně a tuto pomoc v posledních týdnech a dnech navyšujeme samozřejmě v reakci na potřeby ukrajinské strany. Ministerstvo zahraničních věcí poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc Ukrajině průběžně od roku 2014. V uplynulém roce se jednalo zhruba o 75 mil. korun. I díky tomu máme dnes na Ukrajině zmapované potřeby i vytipované partnery a víme kam pomoc účinně směřovat.

V posledních týdnech začala také probíhat akutní humanitární pomoc ze strany Ministerstva zahraničních věcí České republiky, které prozatím poskytlo traumasety ukrajinskému Červenému kříži pro terénní zdravotní péči, podpořilo také dva projekty nevládních organizací v celkové hodnotě 10 mil. korun a připravuje další pomoc zejména v oblasti zdravotní péče také v hodnotě zhruba 10 mil. korun.

Jak jsem zde na půdě Parlamentu také již několikrát zmiňoval, vláda 26. ledna schválila na návrh Ministerstva obrany dar Ukrajině 4 tis. kusů dálkových nábojů ráže 152 mm, které jsou použitelné děly ukrajinských ozbrojených sil. A v těchto dnech řešíme s Ukrajinou způsob transportu tohoto daru na Ukrajinu.

Bezpečnostní rada státu také dnes rozhodla o uvolnění prostředků na okamžitou humanitární a migrační pomoc pro občany Ukrajiny. Ministerstvo zahraničních věcí uvolní 24 mil. korun na zajištění pomoci zejména na východě země v oblasti zdravotní péče a přístupu k vodě a sanitaci. Ministerstvo vnitra 25 mil. korun na pomoc vnitřně vysídleným a uprchlíkům. Bezpečnostní rada státu dále předložila vládě návrh na uvolnění finančních prostředků v celkové výši 250 mil. korun na naléhavou humanitární pomoc Ukrajině. Česká republika je v závislosti na možnostech přístupu do jednotlivých částí Ukrajiny tak schopna poskytnout rozsáhlou materiální pomoc ze svých zásob v gesci Správy státních hmotných rezerv, i na základě přímého nákupu.

Dále je možné realizovat evakuaci zraněných civilních obyvatel k léčbě do České republiky a další související aktivity v rámci programu Medevac. Rovněž formou peněžního daru jsme připraveni podpořit ukrajinský humanitární fond. To jsou konkrétní kroky humanitární pomoci a já jsem rád, že je zde mohu zmínit.

Vzhledem k očekávanému zvýšenému vysídlení bude část pomoci realizována rovněž v sousedních zemích Ukrajiny, a to formou dotací pro české neziskové organizace, materiální a finanční pomoci hostujícím zemím a peněžních darů mezinárodním organizacím.

Další dimenzí je pomoc uprchlíkům v sousedních zemích a též příjem uprchlíků na území České republiky, včetně zajištění zdravotní péče a dalších souvisejících věcí.

Ministerstvo vnitra má připravené pečlivé krizové plány pro případný příliv uprchlíků z Ukrajiny. A já zde jménem české vlády dávám garanci ukrajinským občanům, kteří jsou na našem území. Nemusíte se obávat o prodloužení víz, nemusíte se obávat o spojení se svými rodinami, jste zde vítáni a jste zde v bezpečí. (Potlesk.)

Na Bezpečnostní radě státu jsme se rovněž bavili o zásobování energiemi. Chtěl bych občany ujistit, že Česká republika má dostatečné zásoby pro případ omezení nebo výpadku dodávek energetických surovin a zároveň ve spolupráci s Evropskou unií pracujeme na zajištění případných alternativních dodávek zemního plynu.

Jak jsem se už zmínil, tak s Evropskou unií, s našimi partnery v Severoatlantické alianci koordinujeme naše kroky a jsme připraveni a budeme zastávat postoj, že je potřeba přijmout co nejtvrdší sankce a co nejrozhodnější kroky pro to, abychom Rusko odradili od dalších nebezpečných akcí. Některé kroky ale činíme také na národní úrovni, protože chceme i jako Česká republika říct Rusku, Ruské federaci, jasné ne. Ne agresi, ne manipulacím a lžím a ne porušování základních mezinárodních dohod. My víme, o co jde, my s tím máme své zkušenosti, a proto ne ruské agresi zaznívá z České republiky velmi silně.

Česká republika se proto rozhodla odebrat souhlas s provozováním ruského konzulátu v Karlových Varech a v Brně a zároveň pozastavuje fungování našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. (Potlesk.)

Toto jsou některé kroky, které česká vláda a jednotlivé resorty v těchto hodinách činí. Další kroky samozřejmě budou následovat na základě dohody v rámci Evropské unie. Já dnes večer odlétám, za chvíli odlétám na mimořádné jednání Evropské rady, které se bude věnovat této situaci a samozřejmě také na základě dohody v rámci Severoatlantické aliance mimořádný summit Severoatlantické aliance se uskuteční zítra odpoledne a já se ho zúčastním spolu s prezidentem republiky Milošem Zemanem, ale samozřejmě ty další kroky budou vycházet nejenom z dohody mezi Evropskou unií a státy Evropské unie a státy Severoatlantické aliance, ale také na základě požadavků Ukrajiny, které v těchto dnech musíme obzvláště naslouchat. Je nám jasné, že další kroky musejí být rychlé, účinné a tvrdé. Jedině tak to může fungovat a jedině tak můžeme přispět k tomu, aby se ruská agrese zastavila.

Dámy a pánové, závěrem bych chtěl poděkovat za podporu a konstruktivní přístup jak představitelům opozice, tak panu prezidentu Zemanovi. Jsem si vědom našich rozdílných postojů na řadu věcí, rozdílných postojů na domácí politiku, ale velmi oceňuji, že v čase krize umí Česká republika postupovat společně, konstruktivně, a mluvit jedním hlasem. I toto vnímám jako krok k návratu naší – v poslední době poněkud vyhrocené – politické situace do normální roviny, a to i zde na půdě Poslanecké sněmovny. Myslím si, že v těch kritických chvílích musí politické spory stranou, musíme v zájmu bezpečnosti České republiky a Evropy táhnout za jeden provaz a já jsem rád, že se to děje a děkuji vám za to. Jsme v tom společně, jsme v tom my všichni dohromady, jsme v tom my společně s Ukrajinou.

Děkuji za pozornost.

Petr Fiala,
předseda vlády