Premiér Fiala se v Bruselu zúčastnil sociálního summitu

Společné foto účastníků sociálního summitu v Bruselu, 19. října 2022.
Společné foto účastníků sociálního summitu v Bruselu, 19. října 2022.
Předseda vlády ČR Petr Fiala a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se 19. října 2022 zúčastnili v Bruselu trojstranného sociálního summitu, jehož hlavními tématy byly socioekonomické dopady války na Ukrajině a opatření k jejich řešení a možnosti řešení energetické krize.

Lídři EU diskutovali s představiteli odborů a zaměstnavatelů zejména o dopadech vysokých cen energií na domácnosti a firmy a hledání cest a nástrojů jak jim pomoci. „V současné době, která je ovlivněna ruskou agresí na Ukrajině a s ní spojeným růstem cen se ukazuje, jak důležité je zachování sociálního smíru nejen v jednotlivých členských zemích, ale v celé EU. Proto musíme v orgánech EU i v jednotlivých členských státech pracovat na takových opatřeních, a přijímat taková rozhodnutí, která nebudou mít negativní dopady na občany, firmy, nebo zdravotní a sociální systémy,“ uvedl premiér. 

„Energetická chudoba se stává hrozbou nejen pro nejzranitelnější skupiny, ale i pro střední třídu. Intenzivně sledujeme situaci domácností i firem. I proto je tento summit mimořádně důležitým setkáním, které nám umožňuje diskutovat s evropskými sociálními partnery. Zdůraznil jsem, že potřebujeme hledat společná řešení napříč EU, aby se z pomoci evropským podnikům a občanům nestal souboj národních rozpočtů,“ uvedl ministr Jurečka. 

Tématem jednání bylo i zastropování cen plynu a další návrhy, které budou hlavními body dvoudenního summitu lídrů EU, který začne ve čtvrtek. „Dosud se našemu předsednictví ve vyjednávání shody na klíčových opatřeních vedoucích ke snižování závislosti na Rusku a ke snižování cen energií dařilo, a já věřím, že budeme takto pokračovat i nadále. Jsme připraveni na tom usilovně pracovat a jsme připraveni i nadále moderovat a posouvat debatu tak, abychom rychle dosáhli takových řešení, která nenechají vlivem rostoucích cen nikoho padnout,“ dodal Petr Fiala.