Premiér Petr Fiala diskutoval u kulatého stolu na téma Rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Premiér Petr Fiala s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým, 1. února 2022.
Premiér Petr Fiala s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým, 1. února 2022.
Předseda vlády Petr Fiala a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se 1. února 2022 na pozvání prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého zúčastnili kulatého stolu na téma Rozvoj digitální ekonomiky v ČR.

Hlavními tématy diskuze byly role digitální ekonomiky v příštích letech, využití know-how českých podnikatelů v online prostředí a role státu a jeho nástroje k rozvoji digitálního byznysu.

„Digitalizaci a všechno, co s tím souvisí, pokládám za nesmírně důležitou věc a zařadil jsem ji mezi svých šest osobních priorit v tomto funkčním období. Vytvořili jsme také pozici člena vlády, který se tomuto věnuje a má na starosti koordinaci všech těch digitalizačních agend napříč rezorty. To je něco, co tady hrozně chybělo, co nás posune jako stát o kousek dál,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Čeští podnikatelé v digitálním sektoru představují v mnoha případech evropskou špičku. Vláda se zavázala zlepšit digitální služby, zkvalitnit konektivu, a usnadnit přístup k otevřeným datům na všech úřadech veřejné správy. Vláda chce pomoci malým a středním podnikům vytvořit podmínky pro jejich rychlejší digitální transformaci a soustředit se na vzdělávací systém.

„Jsem přesvědčen, že Česká republika má na to, aby patřila mezi nejúspěšnější země na světě. Myslím, že musíme dělat všechny kroky pro to, abychom takovouto zemí byli, ale musíme se dívat na to, kde máme potenciál, kde máme schopnosti, možnosti, podmínky a kde je prostě nemáme,“ doplnil premiér.

Kulatého stolu Hospodářské komory k digitální ekonomice se zúčastnilo zhruba 30 podnikatelů z oboru digitálního byznysu včetně společnosti Avast a Google nebo skupiny Rockaway.