Premiér Petr Fiala navštívil Ministerstvo pro místní rozvoj

Tisková konference premiéra Petra Fialy a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše po bilanční návštěvě, 20. prosince 2022.
Tisková konference premiéra Petra Fialy a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše po bilanční návštěvě, 20. prosince 2022.
Předseda vlády Petr Fiala v úterý 20. prosince pokračoval v bilančních návštěvách ministerstev. S místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem premiér hovořil zejména o plnění programového prohlášení, novele stavebního zákona, podpoře bydlení, ale také o výzvách pro cestovní ruch. Premiér se také seznámil s tím, jak tým místopředsedy vlády pokračuje v digitalizaci státu.

Premiér ocenil, že se podařilo posunout v Poslanecké sněmovně do dalšího čtení novelu stavebního zákona, která zabrání vzniku nové soustavy státních stavebních úřadů, které by byly zbytečným vynakládáním finančních prostředků v situaci napjatých veřejných rozpočtů.

„Pro stavebníky – občany i firmy znamená novela rychlé, transparentní, digitální a srozumitelné stavební řízení. V souvislosti s energetickou krizí prošla ještě jedna úprava stavebního zákona, která významně usnadní realizace instalací výroben využívajících obnovitelné zdroje energie na stávající stavby, ale i výstavbu zcela nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Novela prošla 3. čtením a její účinnost je plánována na duben,“ uvedl premiér.

Premiér se na ministerstvu pro místní rozvoj rovněž zajímal o chystaný zákon na podporu bydlení. Ten by měl obcím nabídnout soubor volitelných nástrojů, které umožní řešit situaci obyvatel v souladu s jejich potřebami. Podpoří různé formy poradenství v kontaktních místech, bydlení v soukromém sektoru za využití garancí pro majitele bytu i motivaci obcí rozvíjet obecní bytový fond.

„Zákon cílí nejen na lidi v bytové nouzi, například samoživitelky s dětmi v azylových domech či ubytovnách nebo seniory žijící v nevyhovujících bytech, ale také na ty, které ohrožují rostoucí ceny nebo energetická krize a mohli by se v bytové nouzi brzy sami ocitnout. Očekáváme, že vláda by návrh mohla schválit ke konci příštího roku,“ doplnil premiér Petr Fiala.

Ministr Ivan Bartoš předsedu vlády také seznámil s vývojem digitalizace ČR. Z programového prohlášení vlády vychází vznik Digitální informační agentury. To se podařilo a nyní se čeká jen na podpis prezidenta, aby tzv. DIA mohla vzniknout.

„V přípravné fázi je také aplikace umožňující elektronickou identifikaci – doklady v mobilu – tzv. eDokladovka. Pan vicepremiér mě ujistil, že spustit by se měla ke konci příštího roku,“ oznámil předseda vlády.

V příštím roce předloží ministerstvo věcný záměr zákona o cestovním ruchu, jehož prostřednictvím by se měl podpořit rozvoj systému organizace cestovního ruchu a nastavit stabilní systém financování podpory cestovního ruchu na principu vícezdrojového financování.  MMR dále intenzivně pracuje na projektu e-Turista, který souvisí s digitalizací dat vztahujících se k turismu.

Odstartovalo nové programové období 2021-2027 čerpání EU fondů a Česká republika během roku dokončila vyjednávání celého strategického rámce pro čerpání podpory z fondů EU, které patří do politiky soudržnosti. ČR se tak v září 2022 stala 2. státem v EU, který měl schválenou jak Dohodu o partnerství, tak všechny navazující programy, a to v celkové alokaci 550 mld. korun. Za to chci panu ministrovi poděkovat. Od poloviny roku 2022 bylo již vyhlášeno 153 výzev s alokací 286 mld. korun – podpořily vzdělávání, zdravotní péči, bezpečnou a nízkoemisní dopravu, ochranu klimatu a mnoho dalších oblastí. V rámci českého předsednictví v Radě EU se podařily vyjednat změny evropské legislativy v politice soudržnosti, která představuje pro Českou republiku hlavní investiční nástroj – 40 % veřejných investic.

Bilanční rozhovory s ministry budou pokračovat i nadále. Účelem schůzek je podle Petra Fialy získání detailních informací o tom, co se ministrům podařilo a v čem je naopak potřeba se ještě víc soustředit.