Premiér Petr Fiala přijal premiéra Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera

Premiér Petr Fiala spolu s ministerským předsedou svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem, 27. června 2022.
Premiér Petr Fiala spolu s ministerským předsedou svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem, 27. června 2022.
Premiér Petra Fiala přijal v pondělí 27. června 2022 na Úřadu vlády ministerského předsedu Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera. Během pracovního jednání hovořili o přeshraniční spolupráci obou zemí, včetně modernizace dopravní infrastruktury, o možnostech prohlubování spolupráce ve vědě a výzkumu i o hospodářských vztazích. Tématem diskuze byla také válka na Ukrajině a její dopady.

Premiér Petr Fiala ocenil přátelské vztahy, které mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko panují. Intenzivní spolupráce probíhá zejména mezi českou a saskou spolkovou policií a justičními orgány. Díky tomu klesá kriminalita v pohraničí. V pravidelném kontaktu jsou i záchranáři a hasiči, kteří díky smluvnímu základu mohou zasahovat i na druhé straně hranic.

„Samozřejmě, tato spolupráce je mnohem širší – v ekonomické oblasti, ve vzdělávací, ve výzkumu. Důležité jsou také pravidelné a dnes už vlastně přirozené kontakty mezi občany obou našich zemí. To je něco, co je určitě výborným výsledkem těch několika desítek let, kdy vzájemnou spolupráci rozvíjíme,“ uvedl předseda vlády.

Obě vlády také společně pracují na zkvalitnění dopravní infrastruktury mezi oběma státy. „Je to velké téma, ať už se to týká dopravního spojení v příhraničních oblastech, nebo budování vysokorychlostního železničního propojení mezi Prahou a Drážďany. Bavili jsme se ale také o dalších oblastech, jako je spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání. Mluvili jsme s panem ministerským předsedou, že bychom tu mohli ještě vytvořit nějakou lepší formu pro vzájemná setkávání našich mladých lidí, na čemž máme velký zájem,“ upřesnil premiér Petr Fiala.

Oba premiéři hovořili i o otázkách souvisejících s ruskou agresí proti Ukrajině. Premiér Fiala poděkoval svému saskému protějšku za pomoc při zvládání mimořádné uprchlické vlny v České republice. Sasko letos v březnu věnovalo Ústeckému kraji 200 polních lůžek, kterými byla vybavena uprchlická centra. Tématem jednání bylo rovněž posilování energetické bezpečnosti a zbavování se závislosti na ruských nerostných surovinách.

„Tady se nabízí spolupráce při budování LNG terminálu, který by mohl zase výrazně pomoci České republice s tím, abychom měli alternativní zdroje plynu a mohli se zbavit závislosti na Rusku,“ podotkl premiér Fiala.

Premiér Petr Fiala na závěr vyjádřil přání, aby se vzájemná spolupráce dál úspěšně rozvíjela.