Premiér Sobotka podpořil Tuska v čele Evropské rady

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes zastupoval Českou republiku na jednodenním zasedání Evropské rady v Bruselu. Lídři EU potvrdili ve funkci předsedu Evropské rady Donalda Tuska. ČR na jednání podpořila dokončení jednotného trhu, zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a řešení problému dvojí kvality potravin.

Na úvod tradičního březnového summitu špiček EU proběhla volba nového předsedy Evropské rady. Současný předseda Evropské rady Donald Tusk získal jasnou podporu a silný mandát pro další dvouapůlleté funkční období. „Jsem velmi rád, že se nám dnes podařilo potvrdit staronového předsedu Evropské rady. Donald Tusk odvedl v uplynulých dvou a půl letech velmi dobrou práci. Byl nestranným předsedou, který byl schopen hledat kompromis mezi členskými státy, a to i v krizových dobách,“ uvedl premiér Sobotka. „Pro ČR je to určitě dobrá zpráva, v čele EU bude i nadále stát člověk z našeho regionu, který rozumí pozicím středoevropských zemí,“ zdůraznil předseda vlády.

Hlavy států a předsedové vlád členských zemí EU dále jednali o hospodářských otázkách EU. Ekonomika všech členských zemí EU zaznamenala v uplynulém roce hospodářský růst. Pozitivní ekonomický vývoj se týká také ČR, která má nejnižší nezaměstnanost z celé EU. Premiér Sobotka zdůraznil, že pro Českou republiku a její prosperitu je zásadní funkční vnitřní trh EU. ČR má eminentní zájem na krocích, které povedou k jeho lepšímu fungování. Jde zejména o odstraňování bariér, které brání plnému využití vnitřního trhu. ČR na jednání podpořila rovněž zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, který má zásadní význam pro hospodářský růst nejenom v ČR.

Dalším významným tématem březnového summitu byla dvojí kvalita potravin. „Díky společnému úsilí Visegrádské skupiny se nám dnes podařilo prosadit téma dvojí kvality potravin na jednání Evropské rady,“ přiblížil premiér Sobotka. „Evropské instituce v čele s Evropskou komisí nyní musí hledat řešení problému dvojí kvality, která je nepřijatelnou diskriminací spotřebitelů,“ zdůraznil český premiér.

Evropská rada dnes také jasně potvrdila, že obrana a bezpečnost jsou společnou prioritou. ČR považuje toto téma za zásadní také ve vztahu k obnovení důvěry občanů v evropský projekt. Zajištění bezpečnosti v Evropě je klíčovou prioritou pro budoucnost EU. Zásadní strategická diskuse k obraně čeká evropské lídry v červnu. Už teď dochází i díky podpoře ČR k významnému pokroku v této oblasti. Prvním krokem je ustavení stálé plánovací a velitelské struktury, která lépe propojí civilní a vojenské nástroje EU.

Závěrečným tématem Evropské rady bylo posílení evropského angažmá vůči zemím západního Balkánu. ČR se již nyní v regionu angažuje jak bilaterálně, tak ve spolupráci s partnery z Visegrádské čtyřky.  „Země západního Balkánu jsou součástí Evropy,  je potřeba pracovat na jejich přibližování EU, a pokud splní podmínky, měly by mít šanci se připojit k Unii,“ zdůraznil premiér Sobotka.