Přes polovinu firem očekává propad zakázek o více než pětinu

Opatření proti šíření koronaviru dopadají na firmy každým dalším týdnem stále výrazněji. Přes polovinu firem očekává, že se jim v březnu a dubnu propadnou zakázky o více než pětinu. Více než polovina podniků má teď zaměstnance na home office nebo na ošetřovném kvůli péči o děti, třetina firem má pak pracovníky v karanténě. Vyplývá to z bleskového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se zúčastnilo přes 340 průmyslových podniků.

České firmy každým týdnem stále výrazněji pociťují dopady opatření proti šíření nového typu koronaviru. Více než polovina firem podle průzkumu očekává, že jim meziročně v březnu a dubnu propadnou zakázky o více než 20 procent. Třetina firem už omezila výrobu a další třetina se výrobu chystá omezit. Existenci dvou třetin firem by ohrozil výpadek výroby, který by trval dva měsíce.

HR dopady koranavirus

Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzývá vládu, aby urychleně přijala kompenzační mechanismy, které pomohou firmám a jejich zaměstnancům přečkat nynější složitou situaci. Podniky pomoc potřebují, což ukazuje také bleskový průzkum Svazu průmyslu. Jednoho a více zaměstnanců má doma na home office přes 57 % z 342 firem, které se šetření zúčastnily. Více než čtvrtina podniků má problémy kvůli nižší poptávce v tuzemsku a v zahraničí, více než čtvrtina firem má také problémy s dodávkami vstupů ze zahraničí a distribucí svých výrobků. Problémy s cash flow pak hlásí 17 % firem. Podniky ale pociťují i další dopady opatření proti šíření koronaviru.

„Firmy si stěžují na nedostatek dezinfekce a roušek a na nemožnost jejich zakoupení. Roušky si proto zaměstnanci mnoha firem šijí sami. Komplikovaná je ale i spolupráce se zahraničními partnery, a to kvůli uzavření jejich provozů. Některé podniky tak musely zahraniční projekty dočasně pozastavit,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Firmy proto žádají vládu, aby jim pomohla překlenout nynější složitou situaci. Více než dvě třetiny firem navrhují, aby jim kabinet po určitou dobu odpustil platby odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Polovina podniků by také uvítala úlevy na dani z příjmu, například odpuštění části daně nebo okamžité uplatnění daňové ztráty. Téměř polovina firem si také myslí, že by jim pomohly částečné nebo plné náhrady mzdových nákladů za zaměstnance, kteří nemohou pracovat.

„Kromě kurzarbeitu, jehož zavedení vláda schválila v pondělí, by ale firmám pomohla i další opatření. Třeba zachování volného pohybu zboží přes hranice, zrychlení už podaných žádostí o dotace nebo vrácení DPH z faktur, které nebyly a ani nebudou proplaceny z důvodu insolvence odběratele. Firmy také vyzývají k rychlejšímu a plošnějšímu testování na infekci koronavirem, aby nebylo nutné zpřísňovat stávající omezení. Kurzarbeit nesmí vyloučit uzavřené výroby. Bylo by to nerovné zacházení, které by mohlo likvidovat několik odvětví v čele s automobilovým průmyslem, který přitom dosud táhl českou ekonomiku,“ dodává Jan Rafaj.

Svaz průmyslu a dopravy ČR situaci ve firmách průběžně monitoruje. Na základě aktuálního vývoje s vládou diskutuje o dalších možných ekonomických kompenzacích.

Přehled opatření pro pomoc firmám a ekonomice, které Svaz průmyslu předal vládě, najdete zde.

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy