Přihlašujte projekty do Ceny za Průmysl 4.0

Svaz průmyslu pořádá letos už druhý ročník Ceny za Průmysl 4.0. V koronavirové krizi řada firem investovala do digitálních technologií nebo do své digitální transformace. Teď mají šanci tyto své projekty přihlásit do Ceny za Průmysl 4.0. Ten nejzajímavější ocení Svaz průmyslu na letošním podzimním sněmu. Partnerem Ceny za Průmysl 4.0 je Česká spořitelna.

Díky pokročilým digitálním technologiím a neotřelým inovacím v oblasti práci s daty nebo celkové digitální transformaci firmy dokázaly projít úspěšně koronavirovou krizí. Svaz průmyslu ocení letos opět nejzajímavější z těchto projektů Cenou za Průmysl 4.0 na svém podzimním Sněmu. Projekty mohou firmy přihlašovat do konce května. Hlavní informace a přihlašovací formulář najdou na stránkách Ceny za Průmysl 4.0.

„Cenou za Průmysl 4.0 chceme popularizovat téma digitální transformace a využívání technologií odpovídajících konceptu Průmysl 4.0. Ukazujeme tím ostatním firmám způsob, jak mohou o nasazování Průmyslu 4.0, práci s daty či o celkové digitální transformaci uvažovat ve svých provozech. Koronavirová krize prokázala, že právě technologie Průmyslu 4.0 zvyšují odolnost firem, posilují jejich regionální nezávislost a umožňují jim fungovat navzdory protiepidemickým omezením,“ říká Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a jeden z porotců Ceny za Průmysl 4.0.

Loni si Cenu za Průmysl 4.0 odnesla firma Blumenbecker Prag za inovativní využití digitálního dvojčete při navrhování robotických pracovišť. Porota ovšem vybrala i další čtyři zajímavé projekty, které Svaz průmyslu představil spolu s vítězem nejen na Sněmu, ale také na následné tiskové konferenci.

I letos odborná porota vybere pět nejzajímavějších projektů, z nichž jeden pak obdrží Cenu za Průmysl 4.0. „Loni se sešly velmi zajímavé aplikace technologií Průmyslu 4.0 z mnoha oblastí fungování firem. Ať už to byl návrh výrobních linek, celková práce s daty, podniková energetika či posílení automatizace o prvky umělé inteligence ve výrobě. Také letos mohou firmy přihlašovat aplikace z výroby, logistiky, průmyslové energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje. Podmínkou je uskutečnění projektu v roce 2020 nebo 2021,“ dodává Jiří Holoubek.

Svaz průmyslu považuje téma digitální transformace firem za klíčové pro další rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Proto požaduje, aby z Národního plánu obnovy zamířilo do firem na podporu digitální transformace až 10 miliard korun. Ty by mohly firmy využít třeba na investice do kybernetické bezpečnosti, zvyšování digitální gramotnosti zaměstnanců, inovativní práce s daty ve firmě či na zavádění pokročilé automatizace a robotiky.

Cena za Průmysl 4.0 2021

Takové investice mohou výrazně zvýšit produktivitu práce či kvalitu produktů a služeb. Studie institutu CERGE-EI pro Svaz průmyslu uvádí, že firmy, které investují do technologií Průmyslu 4.0, dosahují o 142 korun vyšší přidané hodnoty na hodinu práce než srovnatelné firmy, které tyto investice nedělají. To za rok představuje skok o čtvrt milionu korun na pracovníka, což odpovídá čtvrtině průměrné přidané hodnoty na zaměstnance českého zpracovatelského průmyslu.

„Digitalizace průmyslu je nástroj ke zvýšení odolnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky, nikoliv cíl. Cílem je efektivní výroba produktů s vyšší přidanou hodnotou zajišťující trvalou konkurenceschopnost podniků. Potvrzují to také naše průzkumy. Dvě třetiny firem vnímají jako hlavní přínos Průmyslu 4.0, že získají náskok před konkurencí nebo si zachovají pozici na trhu,“ uvádí Jiří Holoubek.

Letošní ročník Ceny za Průmysl 4.0 by měl přinést další inspirativní příklady, jak firmy Průmysl 4.0 aplikují a především jakých měřitelných výsledků díky těmto investicím dosahují.

kategorie Z hospodářské politiky