Připomínáme si oběti smrtelných pracovních úrazů a koronarovirové pandemie

28. duben je dnem, kdy odbory na celém světě tradičně uctívají památku obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci.
 
Letošní 28. duben je dnem smutku nejen pro odbory, ale pro celý svět. Je silným varováním, jak nesmírně důležitá je ochrana zaměstnanců a všech lidí před nemocemi, zejména na pracovišti. Devastující následky koronarovirové pandemie negativně už dnes ovlivňují budoucí statistiky úmrtí v práci. Dnes a denně jsou zdravotníci, záchranáři, hasiči, policisté, učitelé, prodavači, lidé v dopravě, odpadovém a vodním hospodářství, vystaveni pracovním rizikům nákazy, která může mít i fatální následky.
Riziko vážných pracovních úrazů a poškození zdraví bude existovat vždy. „Ale právě nyní na příkladu zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách, právě kvůli těmto skutečným lidem schovaným za čísly ve statistikách, musíme toto riziko minimalizovat a ideálně smrtelným pracovním úrazům zcela zabránit,” uvedl Rudolf Hahn, ředitel Státního úřadu inspekce práce.
Každoročně se v ČR stane kolem 45 000 pracovních úrazů s pracovní neschopností a zhruba stovka zaměstnanců v práci zemře. „V loňském roce zemřelo v ČR při práci 96 zaměstnanců a i když celkový počet smrtelných pracovních úrazů poklesl, k uspokojeni není. Nejde o čísla, ale o lidi, kteří se z práce už nikdy nevrátí ke svým blízkým. Při příležitosti letošního Mezinárodního vzpomínkového dne myslíme s úctou i na ty, kteří zemřeli na koronavirus vlivem svého nasazení na pracovišti. Nikdo by neměl umírat kvůli práci,“ zdůraznila Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS.
Přílohy: