36 měsíců vlády Bohuslava Sobotky: 29. 1. 2014 – 29. 1. 2017

Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL pracuje již tři roky na plnění programového prohlášení a cílů, ke kterým se občanům zavázala.

Za 36 měsíců se nám podařilo změnit řadu věcí v naší zemi k lepšímu, zlepšit životní úroveň občanů, přinést zemi politický klid i ekonomickou stabilitu.

Jsem rád, že ČR patří k nejbezpečnějším zemím v Evropě.

Zajištění bezpečnosti země i občanů považuji za absolutní prioritu a vládní politika tomu odpovídá, včetně navyšování peněz pro bezpečnostní sbory či nabírání nových policistů a hasičů.

V naší zemi se za vlády vedené ČSSD žije lépe. Dosáhli jsme rekordního hospodářského růstu, máme nejnižší nezaměstnanost z celé EU, každý rok zvyšujeme platy zaměstnanců veřejného sektoru, naše opatření podporují rodiny s dětmi, důchodce i zdravotně handicapované. Sestavujeme veřejné rozpočty, které podporují zaměstnanost, investice, vědu, výzkum i dobře fungující a dostupné veřejné služby.

Zbývá nám poslední rok v rámci funkčního období naší vlády. Chci tento čas maximálně využít pro dokončení klíčových vládních úkolů a práci ve prospěch občanů.

Splněné úkoly vlády za rok 2016, stejně jako cíle, s kterými vstupujeme do závěrečného roku koaliční vlády, najdete detailně popsány v této brožuře.

Jako předseda vlády vám mohu slíbit, že ani v roce 2017 nepolevíme v plnění našeho koaličního programu, který je založen na dobře fungujícím a spravedlivém státu.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Tři roky vlády v číslech

Za 36 měsíců se vláda sešla 144x a přijala více než 3300 usnesení.

Sedmnáctičlenná vláda je složená z 8 ministrů za ČSSD, 6 za hnutí ANO a 3 za KDU-ČSL.

Zasedají v ní 3 ženy a 14 mužů.

Během tří let se ve vládě obměnilo 6 jejích členů – ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr spravedlnosti, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, ministr zdravotnictví a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Od čtvrtka 26. ledna 2017 je vláda Bohuslava Sobotky 3. nejdéle sloužící vládou v historii České republiky.

Rozpočet v roce 2016 skončil s přebytkem 61,8 mld. Kč, což je teprve 4. přebytkový rozpočet v historii ČR.

V loňském roce vyčerpala ČR z fondů Evropské unie více než 157 miliard korun.

V růstu HDP se Česká republika řadí mezi 3 nejlepší země Evropské unie. V prvním pololetí roku 2016 rostlo HDP dle ČSÚ průměrnou rychlostí téměř 3 %.

V listopadu loňského roku bylo podle Eurostatu v České republice bez práce 3,7 % lidí. Ve srovnání s Evropskou unií je to nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí.

Vláda od začátku svého funkčního období navýšila minimální mzdu z 8 500 korun na 11 000 korun, tedy o 2 500 korun.

10 splněných priorit vlády

V prvních třech letech se vládě podařilo prosadit řadu zásadních priorit, které pomáhají jak ekonomice, tak především občanům.

1. Rozpočet

Vládě se daří snižovat schodek státního rozpočtu. V roce 2015 se meziročně snížil deficit o 15 mld. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem byl nižší o 37,2 mld. Kč. V roce 2016 skončil dokonce s přebytkem 61,8 mld. Kč, přestože byl původně plánován se schodkem ve výši 70 mld. Kč. Naposledy skončil státní rozpočet přebytkem v roce 1995.

2. Čerpání EU fondů

Díky opatřením, která vláda přijala, se podařilo výrazně zrychlit čerpání evropských fondů, a napravit tak chyby předešlých vlád. V období 2007–2013 nebylo vyčerpáno 26,3 mld. Kč oproti předpokládaným 100 mld. Kč. V rámci programového období 2014–2020 se podařilo v roce 2014 čerpat 75 mld. Kč a 152 mld. Kč v roce 2015. Celková alokace pro ČR v tomto období je 648 mld. Kč. K 10. lednu 2017 bylo vyhlášeno 439 výzev s celkovou alokací 460 mld. Kč.

3. Zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru

Vláda Bohuslava Sobotky od svého nástupu zvýšila platy zaměstnanců ve státní sféře už třikrát, naposledy v listopadu 2016 o 5 %. Například platy učitelů a nepedagogických pracovníků stouply naposledy od září 2016 o 8 %, resp. 6 %. Kabinet prosadil také zvýšení ohodnocení českých lékařů a zdravotních sester, naposledy od ledna 2017 o 10 %.

4. Příspěvek na péči

Novela zákona o sociálních službách zvýšila od 1. srpna 2016 o 10 % příspěvek na péči, který je poskytován lidem závislým na péči jiné osoby. Tento příspěvek nebyl valorizován od svého zavedení v roce 2006, a kvůli tomu se řada těžce zdravotně postižených dostala do složité finanční situace.

5. Valorizace penzí

Od začátku svého působení se vláda Bohuslava Sobotky zaměřuje na zlepšení životní situace seniorů. Už v roce 2014 schválila novelu zákona o důchodovém pojištění a každý rok také navyšuje úroveň důchodů. Seniorům se od 1. ledna 2015 navýšily důchody v průměru o 250 korun měsíčně. Od začátku roku 2016 se důchody automaticky zvýšily o 40 korun, s únorovou penzí ale důchodci dostali mimořádný příspěvek ve výši 1 200 korun. Od začátku roku 2017 i díky novému mechanismu valorizace pak stouply důchody v průměru o 308 korun.

6. Zajištění bezpečnosti

V České republice klesá kriminalita, aktuálně je 6. nejbezpečnější zemí na světě. Vláda dlouhodobě navyšuje počty policistů a zvyšuje platy příslušníků bezpečnostních sborů. Jedním z průběžně plněných závazků vlády je navyšování rozpočtu Ministerstva obrany (v roce 2017 na 52,5 mld. Kč) a Ministerstva vnitra (v roce 2017 na 63,3 mld. Kč).

7. Nové investice a pracovní místa

Získávání investic a tvorba nových pracovních míst jsou od začátku prioritou koaliční vlády. Mezi přijatá opatření na podporu investic patří například zákon o investičních pobídkách, novela zákona snižující platby za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu či zavedení výjimky z plateb odvodů pro dopravní a průmyslové stavby v průmyslových zónách. V roce 2016 se podařilo prostřednictvím agentury CzechInvest zprostředkovat investice za zhruba 60 miliard korun, které přinesly téměř 10 000 nových pracovních míst.

8. Zvýšení minimální mzdy

Za tři roky vláda postupně navýšila minimální mzdu z 8 500 korun na 11 000 korun, tedy o 2 500 Kč. Za vlády pravice mezi lety 2007 a 2013 přitom výše minimální mzdy nevzrostla ani o korunu. Její úroveň je přitom důležitá pro motivaci nezaměstnaných k hledání práce. Vláda tím plní i svůj závazek, podle kterého se úroveň minimální mzdy má přiblížit 40 % průměrné mzdy. V roce 2017 se její hodnota rovná už 38,2 %.

9. Navýšení kapacit mateřských a základních škol

Stabilizace českého školství je jednou z hlavních priorit vlády. Mezi základní opatření, která vláda Bohuslava Sobotky prosadila, patří navýšení kapacit v mateřských a základních školách. Mezi lety 2014 a 2016 bylo pro tento účel vyčleněno 700 milionů korun a celkově se podařilo počet míst navýšit o 3 776 ve 150 třídách. V letech 2017 a 2018 bude rozděleno dalších 300 milionů korun.

10. Boj s šedou ekonomikou

Elektronická evidence tržeb, prokazování původu majetku, kontrolní hlášení či daňová Kobra jsou nástroje, kterými vláda aktivně bojuje s šedou ekonomikou. Ta představuje dlouhodobý problém, který má negativní dopady na veřejné rozpočty a české hospodářství.

Další splněné priority vlády

  • Zrušení zdravotnických poplatků a prosazení nižší daně na knihy, léky a dětskou výživu
  • Navrácení porodného na druhé a další dítě
  • Konec účelového propouštění učitelů na prázdniny
  • Navýšení výdajů na výzkum
  • Schválení zákona o státní službě
  • Podpora exportu prostřednictvím ekonomické diplomacie
  • Přijetí zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Opatření na zmírnění negativních dopadů sucha