Příspěvek na dietní stravování pro lidi v hmotné nouzi

Lidé, kteří musí ze zdravotních důvodů držet speciální dietu a zároveň jsou v hmotné nouzi, si mohou zažádat o zvýšení příspěvku na živobytí. Platí to i pro budoucí a kojící maminky.
 
Zvýšení částky na živobytí z důvodu dietního stravování upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi. Člověku, který trpí některými nemocemi, je v hmotné nouzi a má zvýšené
náklady na zajištění své výživy, vzniká v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi nárok na zvýšení částky na živobytí, a to z důvodu dietního stravování.
 
Jedná se především o osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje tento typ stravování podle doporučení odborného lékaře. Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, uvádí částku, o kterou se může navýšit osobě částka na živobytí, a to u taxativně určených typů diet.
 
Měsíční částky, o které se zvyšuje částka na živobytí v případě dietního stravování
 Nízkobílkovinná dieta  1 380 Kč
 Dieta při dialýze  1 000 Kč
 Nízkocholesterolová dieta  1 050 Kč
 Diabetická dieta  1 130 Kč
 Dieta při fenylketonurii  2 200 Kč
 Dieta při celiakii  2 800 Kč
 Dieta při osteoporóze  1 090 Kč
 Dieta při laktózové intoleranci  1 070 Kč
 Dieta v těhotenství a při kojení  1 100 Kč

Zdroj: Vyhláška 389/2011 Sb.

 
Vyhláška zároveň specifikuje odbornost lékaře, který je příslušný vydat potvrzení o nutnosti dodržování příslušného typu diety. Úřad práce ČR může navýšit částku na živobytí klienta z důvodu dietního stravování jak od měsíce podání žádosti, tak i v průběhu poskytování opakující se dávky, jestliže příjemce musí v důsledku změny svého zdravotního stavu dodržovat dietu.
 
Pokud člověk, který se dietně stravuje, o příspěvek na živobytí žádá, musí vepsat na formuláři „Žádost o příspěvek na živobytí“ do kolonky s názvem „Dieta“ slůvko „Ano“. Současně je třeba doložit vyplněný tiskopis s názvem „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“, který žadateli potvrdí odborný lékař. V průběhu opakovaného poskytování příspěvku na živobytí dokládá příjemce dávky už jen vyplněný a potvrzený tiskopis „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“.
 
Stejný postup dokládání tiskopisu „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“ platí i v případě budoucích či kojících matek. Formulář si musí klientka nechat potvrdit od svého odborného lékaře (gynekologa nebo pediatra), který vyznačí také platnost potvrzení.
 
Všechny změny, které přímo ovlivňují přiznání dávky, její výši a výplatu, jsou příjemci povinni Úřadu práce ČR nahlásit, a to nejpozději do osmi dnů. Potvrdí-li odborný lékař potřebu dietního stravování zpětně několik měsíců, postupuje Úřad práce ČR v souladu s ustanovením § 47 odst. 7 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Částku na živobytí může tedy navýšit až tři měsíce zpětně ode dne, kdy klient doložil vyplněný tiskopis „Potvrzení o nutnosti dietního
stravování“.
 
Shodný způsob ÚP ČR uplatňuje podle platné legislativy i u dalších dietních stravovacích režimů. Pokud klient musí dodržovat více typů diet, zvyšuje se částka na živobytí pouze o nejvyšší obnos.
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR