Pro pokračování úspěšné spolupráce

Schůzka nového ředitele Nadace Fridricha Eberta s vedením ČMKOS
 
Nový ředitel české kanceláře Nadace Fridricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung) Urban Überschär navštívil ČMKOS. S předsedou konfederace Josefem Středulou a místopředsedkyní Radkou Sokolovou diskutovali o zejména o pokračování dlouholeté úspěšné spolupráce obou institucí a o aktuálních tématech mj. v sociální oblasti.
 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) oslavila tohoto roku již 30 let svého působení v Česku, zároveň se rozloučila s dlouholetou ředitelkou své pražské kanceláře Anne Seyfferth. Novým ředitelem se od 1. července stal Urban Überschär. Narodil se v roce 1980, studoval mimo jiné východoevropské dějiny s pobytem v Polsku, posledních 7 let vedl v rámci FES kancelář v západoněmecké spolkové zemi Dolní Sasko (Niedersachsen).
 
Hlavní těžiště činnosti FES v České republice
Evropa
·         Aktuální výzvy evropské integrace a spolupráce
·         Hospodářská a sociální politika
·         Zahraniční a bezpečnostní politika
·         Energetická politika
·         Regionální (Visegrád) a bilaterální (Německo) dialog
 
Práce & odbory
·         Budoucnost práce / Práce 4.0
·         Pracovní vztahy, sociální dialog
·         Posílení odborových struktur a kompetencí
·         Mládež a ženy
·         Bilaterální (Německo) a regionální (Visegrád) dialog
 
Posílení občanské společnosti
·         Migrace & integrace
·         Sociální vyčlenění & menšiny
·         Politika rovných příležitostí
·         Transformace