Program Antivirus zachránil místo každému čtvrtému zaměstnanci v soukromém sektoru

Přes 14 miliard korun už doputovalo na záchranu pracovních míst z programu Antivirus. Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí se tak podařilo udržet místo každému čtvrtému zaměstnanci. Program MPSV funguje od poloviny března. Jeho cílem je pomoci udržet vysokou míru zaměstnanosti, minimalizovat škody a udržet dobrou kondici české ekonomiky.
 
„Díky programu Antivirus jsme pomohli víc než sedmi set tisícům zaměstnanců, jejichž místa byla ohrožena koronavirovou epidemií. Program od března pomohl zaplatit 1,4 milionu výplat. Ukazuje se, že jde o jeden z nejúčinnějších vládních nástrojů na pomoc firmám a zaměstnancům,“ zhodnotila fungování programu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Firmy a Antivirus
Od 12. března do 1. července 2020 bylo vyplaceno už více než 14 miliard korun. Peníze pomohly celkem 56 765 soukromým firmám. Jde o každou pátou firmu, která dle údajů ČSSZ odvádí pojistné za zaměstnance. Z analýzy MPSV vyplývá, že většina firem si požádala o příspěvek na náhrady mezd za 2 měsíce. Za všechny dosud vyplacené 3 měsíce požádali přibližně 3 z 10 zaměstnavatelů.
 
Z počátku program Antivirus pomáhal zejména v režimu A, tedy firmám se zaměstnanci v karanténě nebo těm se zavřenými provozovnami na základě vládních opatření. S postupným rozvolňováním začal nabývat na významu režim B, tedy pomoc firmám nepřímo zasaženým například skrze pokles odbytu nebo dodávek surovin. Režim B v současnou chvíli představuje podporu ve výši 72 %, režim A 28 %.
 
Pomoc napříč zaměstnanci
Program k 1. červenci pomohl 711 023 jedinečným zaměstnancům. Bylo tak možné udržet každé čtvrté pracovní místo v soukromé sféře. Antivirus od března pomohl zaplatit 1 434 098 výplat.
 
Budoucnost programu
Program Antivirus je nyní schválen do 31. srpna 2020. MPSV v případě potřeby bude prosazovat jeho prodloužení i možné posílení.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí