Program vlády dostatečně neřeší digitální ekonomiku

Vláda představila v poslanecké sněmovně 12. ledna 2022 programové prohlášení. Svaz průmyslu s vládními stranami, premiérem a jednotlivými ministry znění vládního programu konzultoval a přicházel s konkrétními náměty a připomíkami. Díky Svazu průmyslu programové prohlášení obsahuje body, které jsou důležité pro rozvoj podnikatelského prostředí. Přesto vláda některým oblastem, jako je třeba regulace digitální ekonomiky a digitální transformace, nevěnuje v dokumentu dostatečnou pozornost. 

Svaz průmyslu oceňuje, že si vláda dala ve svém programu jasný cíl povznést Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa. Svaz průmyslu tuto ambici prosazuje dlouhodobě a doporučil to i vládě při jednání k programovému prohlášení.

Do textu programového prohlášení se Svazu průmyslu podařilo prosadit několik bodů, které jsou důležité pro posílení konkurenceschopnosti a podnikatelského prostředí v příštích letech.

K ČEMU SE VLÁDA DÍKY SVAZU MIMO JINÉ ZAVÁZALA:

  • zjednodušení a zlepšení čerpání evropských dotačních programů,
  • zohlednění témat, jako jsou dekarbonizace, digitální transformace, oběhové hospodářství, rozvoj alternativních paliv nebo výzkum, vývoj a inovace, ve veřejných financích,
  • posuzování dopadů nové evropské a domácí regulace na průmysl, jednotlivé sektory a celou ekonomiku,
  • prosazování reálných příspěvků ČR k evropským klimaticko-energetickým cílům,
  • důraz na rychle dokončení notifikace tzv. kurzarbeitu,
  • větší otevření trhu práce pracovníkům ze zahraničí a výrazné zrychlení vyřizování žádostí o pracovní povolení,
  • zajištění rovného konkurenční prostředí pro české i zahraniční dopravce.

V některých oblastech, jako například regulace digitální ekonomiky či digitální transformace firem vláda doporučení Svazu průmyslu nezohlednila, stejně tak některé části vnímá Svaz průmyslu jako potenciálně rizikové či ne vždy dostatečně zohledňující roli a význam podnikatelského sektoru. Například Svaz průmyslu varoval před ohrožením Modernizačního fondu určeného k transformaci energetiky a průmyslu.

Celý komentář Svazu průmyslu a dopravy k vybraným částem programového prohlášení vlády.

kategorie Stanoviska SP ČR