Prohlášení Herecké asociace

V posledních dnech se objevují hlasy vyzývající k opětovnému plošnému uzavření divadel. Herecká asociace chápe obavu o zdraví a životy herců a diváků, ale provozovatelé divadel jsou povinni dodržovat a věříme, že dodržují, základní hygienická opatření, která omezují rizika s epidemií spojená.
 
Herci mají životní potřebu hrát, chápou současnou situaci a věříme, že jsou ochotni se podřídit všem nepříjemným opatřením s epidemií spojených. Stejně tak jako diváci, kteří přichází do divadel, dodržují opatření v podobě roušek a dezinfekce. Věříme, že jsou lidé – ať herci nebo diváci – zodpovědní – a v případě pochybností o svém zdravotním stavu jednají tak, aby neohrozili ostatní.
 
Situace v divadlech, ale v celé živé kultuře, je naprosto kritická a plošné uzavření našich scén by už bylo skutečně likvidační.
Herecká asociace se proto nemůže ztotožnit s požadavky na plošné uzavření divadel.
 
Buďme slušní, ohleduplní a zodpovědní, nosme roušky, dodržujme základní hygienická opatření a spolu to i v divadlech zvládneme.
 
Za prezidium HA Ondřej Kepka / prezident Herecká asociace