Projekt eNeschopenka běží naplno

Co se změní pro pacienty a co pro lékaře…

Elektronická neschopenka se od 1. 1. 2020 rozběhla naplno. Pro pacienty tak končí období, kdy museli v horečce obíhat s papírem v ruce lékaře a zaměstnavatele. Takzvaná eNeschopenka přinese ulehčení nejen lidem, ale také lékařům a zaměstnavatelům. Vyplnění formuláře je rychlé a snadné. Zaměstnavatelé budou mít přehled o pracovní neschopnosti prakticky ihned.

„S eNeschopenkou nikdo nebude tratit a všichni získají – pacienti, zaměstnavatelé, a dokonce i lékaři. Místo zdlouhavého vypisování zadají jen rodné číslo pacienta. Přitom zdravotní pojišťovna jim zaplatí totéž jako dnes. Takže stejně peněz
za méně práce,“ 
řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Původní legislativní záměr z léta roku 2017 předpokládal spuštění eNeschopenek od 1. 1. 2019. Práce na tomto projektu byly však v závěru roku 2017 přerušeny, projekt nebyl v té době koncepčně připraven tak, aby ho bylo možné k 1. 1. 2019 spustit. Následně byl v průběhu roku 2018 do sněmovny předložen návrh, který měl právní úpravu eNeschopenky z léta roku 2017 zrušit. Nově nastoupivší ministryně Maláčová ale rozhodla, že eNeschopenky budou spuštěny od 1. 1. 2020.

Práce na realizaci eNeschopenky po celou dobu postupovaly podle schváleného harmonogramu, oproti původnímu plánu byl navíc projekt spuštěn v produktivním prostředí již na počátku prosince. Lékaři tak měli možnost si eNeschopenku vyzkoušet v předstihu, byť na fiktivních pacientech. Že to řada z nich učinila, bylo patrné v průběhu prosince 2019, kdy bylo zaznamenáno přes 500 tisíc volání služeb eNeschopenky v produktivním prostředí.

Na místo původně plánovaných dvou let na realizaci tak byl projekt spuštěn
za bezmála jeden rok. Do technického řešení byly úspěšně zahrnuty všechny zásadní požadavky zaměstnavatelů i poskytovatelů zdravotních služeb.

Systém tzv. eNeschopenek znamená nahrazení stávajícího několik desítek let starého pětidílného papírového formuláře elektronickou komunikací mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení. Projekt samotný se v praxi týká téměř 22 tisíc poskytovatelů zdravotních služeb, 280 tisíc zaměstnavatelů a 4,5 miliónů pojištěnců. Česká správa sociálního zabezpečení při jeho realizaci prokázala, že je nadále na špičce v elektronizaci státní správy.

Co se změní pro pacienty?

Pacienti už nebudou muset nést papírovou neschopenku zaměstnavateli. Informace, které vyplní lékař, se odešlou ČSSZ a zaměstnavatelé je budou mít k dispozici. Pacient nebude muset řešit nic dalšího a v klidu se léčit doma.

Co změní pro lékaře?

Lékaři nebudou muset vypisovat ručně celou neschopenku. Na základě rodného čísla pacienta se jim formulář vyplní sám. Lékaři vyplní pouze diagnózu, datum začátku neschopnosti. Pacientovi jen vytisknou papír, na který napíšou termín další prohlídky.

Co se změní pro zaměstnavatele?

Zaměstnavatelé se o pracovní neschopnosti dozvědí prakticky ihned. Informovat se o ní můžou hned několika způsoby – automatizovaně prostřednictvím svého mzdového/personálního softwaru, a/nebo prostřednictvím datové schránky, kde budou mít podrobnější zprávu, případně prostřednictvím emailu, ve kterém kvůli ochraně osobních údajů budou informace stručnější, a dále též přímo na ePortálu ČSSZ s využitím k tomu vytvořených on-line služeb.