Projev předsedy vlády na konferenci ke 30. výročí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Předseda vlády Andrej Babiš vystoupil ve středu 22. září na konferenci ke 30. výročí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové,

děkuji za pozvání na dnešní konferenci, která se koná při příležitosti 30 let existence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Hospodářská soutěž je jeden z hlavních principů, na nichž stojí tržní ekonomika, a v ní má význam pro neustálé hledání nejefektivnějšího ekonomického i technologického postupu. Konkurence zajišťuje, že jako spotřebitelé máme možnost vybírat ze širší nabídky, tak z nižších cen a vyšší kvality. Konkurence je však i přirozeným tržním mechanismem, který umožňuje, aby se nejefektivnější řešení, nejlepší firmy a nejschopnější jednotlivci prosadili.

Jsem si jist, že ÚOHS pod vedením pana ředitele Mlsny, jehož považuji za odborníka a zkušeného manažera, dělá všechno pro to, aby nedocházelo ke kartelovým dohodám nebo zneužívání dominantního postavení na trhu, a tím k poškozování konečných spotřebitelů. To je mimořádně důležité, protože v minulosti některá rozhodnutí úřadu právem vyvolávala pochybnosti.

Těší mě skutečnost, že ÚOHS byl nedávno vyhodnocen jako druhý nejúspěšnější evropský úřad při odhalování kartelů ve veřejných zakázkách, a to hned za francouzským úřadem. To považuji nejen za významné ocenění, ale i za důkaz, že jak institucionální ukotvení, tak odbornost úřadu je na vynikající úrovni.

Na rozdíl od většiny obdobných úřadů v Evropě má ÚOHS také další funkce, zejména dozor nad veřejnými zakázkami. V roce 2009 byl Úřadu svěřen také dozor nad zneužitím významné tržní síly ze strany obchodních řetězců.

Odborníci ÚOHS by měli být profesionálové, kteří mají významné postavení v našem hospodářském životě, neboť se podílejí na tvorbě předpisů, zejména zákonů, které mají vztah k jeho činnosti, jako je zákon o ochraně hospodářské soutěže. Jsou také aktivními účastníky příprav a projednávání řady dalších předpisů, které mají dopad na férovou soutěž mezi ekonomickými subjekty nebo na zájmy našich spotřebitelů. Významná je i komunikace pracovníků úřadu, aby i rozhodnutí a výstupy ÚOHS byly pro všechny srozumitelné. Plně podporuji důraz pana předsedy na tuto komunikaci.

Význam ÚOHS se naplno ukázal v posledním roce a půl, kdy se potýkáme s pandemií. Její dopady na většinu podnikatelů bylo nutno často řešit prostřednictvím veřejných podpor. A právě zde sehrál významnou roli Úřad jako poradenská a koordinační jednotka ve věcech veřejné podpory.

Úřad se podílel na hladkém průběhu schvalování českých podpůrných opatření ze strany Evropské komise, když sám s Komisí podmínky těchto programů dojednával, případně zprostředkovával vyjednávání mezi českými ministerstvy a Bruselem. Tím významně přispěl k hladkému a rychlému průběhu při poskytování všech podpor, které vláda v kritické době po vypuknutí pandemie poskytla všem postiženým.

Jednalo se ohromné částky peněz. Za období březen 2020 až srpen 2021 jsme ze státního rozpočtu uvolnily výdaje na podporu ekonomiky a lidí 422 mld. Kč a spolu s veřejnými rozpočty celkem 552,7 mld. Kč. Největší částky představovala podpora programů Antivirus, celkem 50 mld. Kč, 28 mld. Kč na kompenzační bonusy pro podnikatele, společníky malých s.r.o., obce a kraje dostaly kompenzace a řešení krizových stavů pomoc ve výši 33,9 mld. Kč, 13,2 mld. Kč šlo na ošetřovné pro zaměstnance, na zemědělství 4,5 mld. Kč, odklad splatnosti daní a záloh přišlo do konce srpna 2021 státní rozpočet na 32 mld. Kč. Na podporu zdravotnictví jsme od loňska vyčlenili celkem 96 mld. Kč.

Vláda tak okamžitou pomocí ekonomice i občanům minimalizovala dopady pandemie. Do covidové krize jsme vstupovali jako země se zdravými veřejnými financemi, když jsme si předchozím hospodařením vytvořili dostatečný polštář pro horší časy. Naše veřejné finance byly před vypuknutím pandemie ve skvělé kondici a stále jsou – navzdory covidu jsme 6. nejméně zadluženou zemí v EU, před námi jsou země jako Estonsko, Lucembursko a Bulharsko, což jsou těžko porovnatelné země. Proto jsme si mohli dovolit ekonomiku podpořit a nechovat se jako tradiční strany, které lidem zvyšovaly daně, a snižovaly platy a důchody a škrtaly investice, čímž zadřely ekonomiku na dlouhé roky dopředu. Škrtaly také rozpočet armády, kterou potřebujeme a budeme potřebovat stále víc.

Jsem přesvědčen, že naše ekonomika obstála v krizi dobře, a nyní už zase roste. Rok 2021 by měl skončit dle poslední prognózy MF solidním růstem HDP o 3,2 % a o 6,5 % v běžných cenách. V roce 2022 by měl dále zrychlit růst HDP na 4,2 %. Tím překonáme úroveň ekonomiky před pandemií. Ekonomický růst podpoříme nejen ještě vyššími investicemi, ale podpoří ho navíc i vyjednané prostředky z plánu obnovy EU a také další peníze z evropských fondů. Celkově tam máme na cestě 1300 mld. Kč až do roku 2027. Naše dobré vyhlídky potvrdily i renomované ratingové agentury. 

Není tedy pravda, že nám hrozí státní bankrot, jak straší opozice a někteří analytici. Ihned po nastartování ekonomického růstu budeme znovu pokračovat ve snižování zadlužení vůči HDP. V meziměsíčním srovnání, do konce září, dojde k poklesu o 130 mld. Kč, protože jsme si předplatili v březnu celé splátky dluhu na tento rok. Dokázali jsme to jednou, dokážeme to podruhé. V roce 2013 dosahoval dluh sektoru vládních institucí 44,42 % HDP, v roce 2019 jsme ho snížili na zhruba 30 % HDP a letos se dostaneme na úroveň 43,5 %, tedy stále níže než v době, kdy státní finance spravovali naši předchůdci.

Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové,

svou činností a svým rozhodováním Váš úřad již po tři desetiletí ovlivňuje české tržní prostředí, veřejné investování a ekonomiku země jako celek. To je nejen velká zodpovědnost, ale i závazek. Všichni chtějí korektní ekonomické prostředí a fungující trh. A jsem přesvědčen, že se o to ÚOHS v čele s panem ředitelem Mlsnou bude zasazovat. Přeji Vám všem hodně pracovních i osobních úspěchů!

Děkuji za pozornost.

Andrej Babiš, předseda vlády