Projev předsedy vlády na konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy

Předseda vlády na konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy, 17. června 2021.
Předseda vlády na konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy, 17. června 2021.
Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek 17. června 2021 vystoupil s projevem na konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy.

Vážené excelence, dámy a pánové!

Děkuji za možnost zahájit tuto každoroční konferenci, která je věnována Evropské unii a rovněž euroatlantickým vazbám a otázkám. Začnu Evropou a Evropskou unií. Česká republika je pevnou součástí Evropské unie a pro mne by členství v této unii nemělo být předmětem politické diskuze. Evropská unie tu bude stále a Česká republika bude stále její součástí.

Ale být pevnou součástí Unie neznamená, že bychom měli automaticky přijímat vše, co vymyslí eurokraté v Bruselu nebo progresívní politické elity ve velkých státech. Být pevnou součástí Unie znamená, že jsme jejím velmi aktivním členem a v případě potřeby budeme mít odvahu kritizovat. Neměli bychom automaticky odsouhlasit vše, co je v zájmu velkých států. Musíme v Unii neustále bojovat za své národní zájmy a neměli bychom v tomto směru být naivní, neboť všechny členské země v tomto klubu bojují za své národní zájmy.

Jsme středně velká evropská země, s tradicí vyspělého průmyslu a orientace na export. Pro nás je nejvýznamnějším výdobytkem EU vytvoření společného trhu s volným pohybem osob, zboží, služeb a investic.

Z hlediska HDP je EU největším trhem na světě, ale čtyř uvedených složek volnosti nebylo ještě dosaženo v plném rozsahu. Naší prioritou je to, aby se Evropská unie namísto nalézání stále nových oblastí integrace soustředila na splnění všech těchto základních svobod, které společný trh přináší. O nových oblastech integrace bychom měli přemýšlet teprve tehdy, až bude jednotný trh fungovat na plný výkon.

Jsme pro méně regulací a méně byrokracie. Našim přirozeným spojencem bylo v tomto směru Spojené království, jehož odchodu z Unie litujeme, ale musíme tuto politiku prosazovat, ať s Británií, nebo bez ní.

Ekonomický růst EU je v posledních desetiletích pomalejší než v USA nebo Asii. Nové členské země si v tomto ohledu vedou o něco lépe, ale Evropská unie by měla usilovat o nižší míru zdanění, méně regulací, méně byrokracie a vyšší dynamiku, více kreativity a více inovací. Zdá se, že EU je mistr světa v regulacích, ale nemá dost mistrů v technologických oborech.

Naší prioritou je rovněž sjednocení vnějších hranic Schengenského prostoru a vnějších hranic EU. Plně podporujeme integraci zemí západního Balkánu do EU. Chceme přísnější kontroly na vnějších hranicích EU. Migrační politika by měla být pevně v rukou členských států a žadatelé o azyl by měli projít řádným vyřizovacím procesem na kontrolních stanovištích spravovaných EU a nacházejících se mimo její území.

Evropská unie je ekonomicky silná, ale tuto sílu neumí projektovat ani do oblastí úzce spjatých s Evropskou unií. Když se něco například stane na Blízkém východě, zapojí se do toho Rusko, Turecko, Spojené státy, ale EU není nikde vidět, bohužel.

Evropská unie má sbor pro zahraniční politiku a takzvanou vnější službu, ale o jejich obsahu a o našich společných politických zájmech neprobíhá žádná diskuze.

Pro naši zem je kromě EU důležitá i skupina V-4. V rámci EU by měly takovéto překrývající se dobrovolné skupiny existovat, protože EU je díky nim živější, rušnější a barevnější. Členové V-4 mají některé důležité společné zájmy. Máme společnou historii spjatou s komunismem, a proto se nadšeně nevrháme na každou progresívní problematiku, od otevřenosti k migraci až po všechny aspekty politické korektnosti a klimatické otázky. Struktura našich ekonomik je do jisté míry podobná. Jsme stále příjemci prostředků z EU, ale naše společnosti platí velké dividendy svým mateřským firmám v zahraničí a náš finanční sektor je téměř naprosto řízen mateřskými společnostmi v původních členských zemích EU.

Velmi důležitými tématy jsou pro nás energetická bezpečnost a diverzifikace zdrojů. V našem národním zájmu je rozvoj jaderné energetiky a možnost investovat do jaderných zdrojů. Nemůžeme se opírat o víru, že se větrná nebo sluneční energie postará o všechno.

A nyní se ve stručnosti zmíním o některých transatlantických otázkách. Pro nás je transatlantický prostor prostorem demokracie, svobody, volnosti, zákona a pořádku a svobody podnikání a tržní ekonomiky. Toto jsou naše hodnoty, které dohromady můžeme nazývat Západem: k němu můžeme přidat asijské demokratické státy s tržní ekonomikou, jako Japonsko a Jižní Koreu, a rovněž Izrael, Austrálii a Nový Zéland. Všechny tyto státy, plnohodnotné demokracie s tržní ekonomikou, by měly v budoucnu navzájem více spolupracovat.

Evropa pro Spojené státy a Severní Ameriku nepředstavuje hrozbu a měli bychom být schopni uzavírat dohody a smlouvy o volném obchodu se všemi demokratickými zeměmi. EU a USA by neměly jenom soutěžit, ale také více spolupracovat v oblasti technologií, výzkumu, vývoje a inovací.

To je jedna oblast: další je bezpečnost a obrana v rámci NATO. Česká republika je odpovědným a aktivním členem Aliance. Zapojujeme se do všech nejdůležitějších misí a bereme nasazení našich vojáků velmi vážně. Moje vláda mimochodem byla první vládou v historii této země, která koupila od USA důležitý vojenský materiál, konkrétně vrtulníky. Věříme, že i investice tohoto typu posilují vzájemné transatlantické partnerství.

Byli jsme první vládou, která měla odvahu striktně omezit velikost ruského velvyslanectví a vypovědět všechny známé špióny a agenty. V budoucnu bude atlantická bezpečnost – stejně jako veškerá bezpečnost – záviset ve větší míře na technologiích, umělé inteligenci, kybernetické bezpečnosti, ochraně dat atd. Úspěch transatlantické spolupráce v příštích letech závisí i na intenzitě spolupráce v těchto klíčových technologických oborech budoucnosti.

Děkuji vám, a ať je tato konference úspěšná! Hodně štěstí.

Andrej Babiš, předseda vlády