Projev premiéra Fialy při představení ozdravného programu pro veřejné finance

Projev premiéra Fialy při představení ozdravného programu pro veřejné finance, 11. května 2023.
Projev premiéra Fialy při představení ozdravného programu pro veřejné finance, 11. května 2023.

Dobrý den, dámy a pánové,

vítám vás na této netradiční akci, kterou jsme svolali v symbolický čas za pět minut 12 proto, abychom vám detailně představili finální výsledek mnohaměsíční intenzivní práce našich expertů, který byl v posledních týdnech potom završen náročným politickým vyjednáváním. Jeho výsledkem je ozdravný balíček státních financí a související důchodová reforma. To celé jsme pojmenovali Česko ve formě. Tento název vystihuje hlavní společný cíl této vlády, tedy dostat opět naši republiku do situace, kdy zásadně změníme trend rostoucího zadlužování našeho státu, a tedy zadlužování budoucích generací.

Tempo zadlužování České republiky je hrozivé. Je neblahým dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. Kdybychom nyní nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se už za několik málo let vymkla z ruky a odnesli by to naše děti a naši vnuci. A to nikdo rozumný a nikdo zodpovědný nemůže dopustit. A tato vláda je a bude rozpočtově zodpovědnou vládou. Máme k tomu plný mandát našich voličů.

Rád bych v této souvislosti připomenul, že první velké výdajové škrty ve výši téměř 80 miliard korun jsme udělali hned po našem jmenování. Reagovali jsme tak na nesmyslně nafouknutý rozpočet, který nám zanechala předchozí vláda, a také jsme splnili náš předvolební slib, že dokážeme obratem uspořit desítky miliard korun. Přesně to se stalo. Přesně to jsme udělali. Náš striktní přístup k výdajům státu na nějaký čas ale utlumily důsledky ruského útoku na Ukrajinu. Zejména potom potřeba dobře zvládnout nevídanou migrační krizi, a také připravit a zaplatit program podpory pro naše občany a firmy, které sužovaly drahé ceny energií. To stálo desítky miliard korun navíc, miliardy, s nimiž nikdo předem nemohl počítat. Ale tak to je, každý dobrý hospodář ví, že jsou roky dobré a že jsou roky zlé a že s obojím je potřeba se umět správně vyrovnat.

Přesto po významnou část loňského roku pracovali ekonomičtí experti, především sdružení v Národní ekonomické radě vlády, kteří na základě zadání naší vládní koalice připravovali expertní návrhy a analýzy s cílem zastavit tempo zadlužování. S jejich návrhy se veřejnost měla možnost seznámit na podzim. Prakticky od začátku zimy se na týdenní bázi scházeli pod vedením ministra financí Zbyňka Stanjury a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky experti koaličních stran, aby analyzovali, diskutovali jednotlivé návrhy jak konsolidace veřejných financí, tak důchodové reformy a především jejich možné sociální a makroekonomické důsledky. Vše bylo podloženo obrovským množstvím dat. Ostatně sami víte, že část těchto analytických podkladů občas unikla na veřejnost a byla mylně interpretována jako konkrétní návrhy té či oné instituce nebo toho či onoho politika.

Já to všechno zdůrazňuji proto, aby bylo zcela zřejmé, že dnes prezentované závěry nejsou nějakým nahodilým výsledkem rychlých politických debat. Tato vláda si svůj úkol velmi tvrdě odpracovala a já za to všem zúčastněným z tohoto místa také děkuji. Jsme reprezentanti demokratických politických stran, nejsme ani technokraté a nejsme ani populisté, máme svoje názory, svoje ideje, a tak je logické, že ne na všem se shodneme. Tak to je, to je podstata demokratické politiky, to je také důsledek rozhodování občanů v demokratických volbách. Ale to, co vám dnes předkládáme, má naši naprostou jednoznačnou podporu. Samozřejmě, že jde o kompromis. Každý z nás musel v něčem ustoupit a každý z nás to udělal s vědomím, že za tím finálním kompromisním výsledkem stojí a že je ho schopen hájit každý člen naší vlády a vládní koalice.

My nečekáme dnes slova chvály a nečekáme v první chvíli ani masivní pochopení. Ale jsme připraveni na racionální debatu a jsme připraveni všechno detailně vysvětlovat a všechna rozhodnutí také obhájit. Z mého pohledu, tedy z pohledu předsedy vlády České republiky, jsou klíčové tyto závěry.

Zaprvé, pokud bychom tato opatření neudělali, schodek rozpočtu by v příštím roce byl o 94 miliard vyšší a v roce 2025 dokonce o 148 miliard vyšší.

Zadruhé, významnou většinu tohoto snížení zajistí úspory stávajících výdajů. Rozhodli jsme se omezit neinvestiční dotace, což příští rok přinese téměř 46 miliard korun. A také jsme se rozhodli, že začneme systematicky omezovat provozní a mzdové výdaje státu, které snížíme o více než 20 miliard korun.

Zatřetí, tato vláda je první vládou v této zemi po 10 letech, která má odvahu přijít s důchodovou reformou, která bude garantovat rozumné důchody pro mladší generace. To znamená, že důchody v dalších letech pro náš stát a jeho občany zůstanou ekonomicky udržitelné. Hlavními principy důchodové reformy jsou úpravy výpočtu věku odchodu do důchodů, změna valorizací důchodů, úpravy předčasných důchodů. Zároveň zlepšujeme situaci nízkopříjmových důchodců nebo těch, kteří se starají o své blízké.

Začtvrté, zásadně zjednodušíme a pročistíme náš komplikovaný daňový systém. Zrušíme 22 daňových výjimek, což se mimo jiné projeví tím, že se významně zkrátí daňové přiznání.

Zapáté, DPH. Daň z přidané hodnoty bude mít nově dvě sazby namísto současných tří. Celý systém se tak ještě více zpřehlední, zjednoduší. Více zdaníme alkohol, tabák a další položky, které zatěžují naše zdravotnictví a vytvářejí dlouhodobé náklady, náklady, které nese celá naše společnost. A zároveň zlevníme důležité položky, bez kterých se nikdo neobejde, jako jsou třeba potraviny, bydlení, léky.

Zašesté, přestože dojde u některých daní k jejich navýšení, tak jsme se soustředili na to, aby dopad daňových změn na občany a zaměstnance byl co nejnižší. A na paměti jsme rovněž měli ochranu zranitelných skupin. Proto dochází ke snížení DPH na potraviny, například na zdravotnické pomůcky nebo se zvyšuje minimální výše garantovaného důchodu.

Zasedmé, a na závěr mi dovolte říct ještě jednu důležitou poznámku. Z té široké veřejné debaty, která se vede v posledních týdnech, tak víte, že se v ní objevuje celá řada komentátorů s různými, často i radikálními postoji. Na jedné straně doporučují ostrou tužku a škrtat všechno bez ohledu na dopady, které by to mělo na lidi a firmy, na druhé straně říkají, že není třeba dělat nic moc, protože zdroje jsou a inflace nám vydělá spoustu peněz. Obě ty radikální pozice se v té veřejné debatě objevují. Naše vláda nejde ani jednou z těchto radikálních cest. Jsme přesvědčeni, že opatření, která vám dnes představujeme, jsou střízlivá, vyrovnaná a hlavně se zásadně nedotknou žádné sociální nebo jiné skupiny v naší zemi. Samozřejmě, že ta opatření, škrty jsou nepříjemné, bolí. My jsme si ovšem jisti, že půjde o přijatelnou cenu, že půjde o naprosto přijatelnou cenu za to, že naše země bude ve formě a že její budoucí prosperita to všem lidem, kteří žijí, pracují a podnikají v České republice, v dalších letech plnohodnotně vynahradí.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a nechávám prostor svým kolegům, aby vám detailně představili přijatá opatření.

Petr Fiala, předseda vlády