Protiepidemický systém (PES)

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém).

Kraje jsou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Podle stavu epidemie se každý den zhodnotí rizikové skóre na škále nula až sto, což celou zemi nebo region zařadí do jednoho z pěti pásem přísnosti opatření. Pro zmírnění nebo zpřísnění pásma bude muset změna trvat několik dní.

Rizikové skóre protiepidemického systému (PES) ministerstva zdravotnictví je zveřejňováno od 16. listopadu na webu resortu zdravotnictví. Číslo na škále nula až sto se bude vypočítávat denně.

Celá země je ve chvíli startu metodiky v systému hodnocení epidemie covidu-19 v pásmu číslo čtyři. Denní hodnota dosahovala dne 12. 11. 2020 čísla 70. Pokud bude trvat týden, ministerstvo navrhne vládě zmírnění opatření.

Aktuální informace k protiepidepickému systému naleznete zde.

Komentář Svazu průmyslu a dopravy ČR k protiepidepickému systému, tzv. matici opatření, naleznete zde.

PES Matice opatreni 131120

Gbelec Ondřej
kategorie Právní infoservis